اثر استفاده سطوح مختلف منابع آلی (کیلات با متیونین) و معدنی (سولفات منگنز) بر عملکرد، کیفیت ‏تخم‌مرغ و متابولیت‌های خونی مرغ‌های تخم‌گذار سویه های-‌لاین ‏W36‎‏ در شرایط تنش گرمایی

علیرضا خامسی؛ ایمان حاج خدادادی؛ حسینعلی قاسمی؛ مهدی خدایی مطلق

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 63-77

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.311462.653806

چکیده
  در این تحقیق تأثیر دو نوع منبع (آلی-متیونینه و معدنی-سولفاته) و سه سطح منگنز (25، 90 و 135 میلی‌گرم در کیلوگرم) در جیره بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و فراسنجه­های خونی در مرغ تخم‌گذار نژاد های-­لاین W36 در شرایط تنش گرمایی مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل افزایش؛ 25 میلی‌گرم در کیلوگرم منگنز سولفاته (تیمار 1)، 90 میلی‌گرم در کیلوگرم ...  بیشتر

بررسی تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده با آلژینات بر عملکرد، اندام‎های داخلی، آنزیم‎های پاداکسندگی و برخی متابولیت‎های خونی در جوجه‎های گوشتی

محمد رضا بهرامی؛ ایمان حاج خدادادی؛ حسین قاسمی؛ مهدی خدایی مطلق

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 523-531

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.244652.653576

چکیده
  این آزمایش به‌منظور بررسی و تأثیر اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده بر عملکرد، آنزیم‎های پاداکسنده (آنتی‌اکسیدانی) و برخی متابولیت‌های خونی در جوجه‎های گوشتی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تیمار، چهار تکرار و ‌دوازده جوجۀ گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی‌ شامل: ‌1) ‌جیرۀ پایه بدون افزودنی به‌عنوان شاهد (کنترل)‌، ...  بیشتر

اثر مولتی‌‌آنزیم بر صفات عملکردی و قابلیت هضم اجزای مختلف جیره در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی (Struthio camelus var. domesticus) 14 ماهه

ایمان حاج خدادادی؛ حسینعلی قاسمی؛ مهدی خدائی مطلق؛ امیر حسین خلت آبادی فراهانی؛ محمد حسین مرادی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 211-222

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55986

چکیده
  در این تحقیق عملکرد، قابلیت هضم اجزای مختلف خوراک در جیره‌‌های با و بدون آنزیم در شترمرغ‌های اهلی آفریقایی در 14 ماهگی مطالعه شده است. سه تیمار آزمایشی عبارت‌اند از جیرة پایه، جیرة پایه همراه با 350/0 گرم در کیلوگرم آنزیم و جیرة پایه همراه با 700/0گرم در کیلوگرم آنزیم. آزمایش در قالب طرح کاملاًً تصادفی با 6 تکرار (6 پرنده) برای هر تیمار و ...  بیشتر

تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ احمد زارع شحنه

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 239-248

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28532

چکیده
  در این تحقیق نیاز اسید آمینه لیزین در بلدرچین‌های ژاپنی نر و ماده، بر اساس فراسنجه‌های عملکردی و صفات مربوط به لاشه، در قالب طرح کاملا" تصادفی تعیین گردید. سطوح لیزین کل، شامل 6 سطح 00/1، 15/1، 30/1، 45/1، 60/1، 75/1 درصد بود که با فواصل ثابت 15/0، از سطح لیزین در جیره پایه تهیه شد. سایر اسید آمینه‌های ضروری به میزان مساوی یا بالاتر از نیاز های ارائه ...  بیشتر

بررسی اثر روش‌های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ‌های تخمگذار لگهورن سویه، های لاین 36-W

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ محمد ریاحی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این پژوهش اثر روش های مختلف تولک بری بر عملکرد مر غ های تخمگذارسویه های لاین w-36 و فراسنجه های کمی وکیفی تخم مرغهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا” تصادفی با 7 تیمار در 4 تکرار و 8 پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمار های آزمایشی شامل روش محدودیت یک روز در میان خوراک، روش کالیفرنیائی 4 روزه، روش کالیفرنیائی ...  بیشتر