اثر سطوح مختلف سلنیوم آلی بر فراسنجه‌های خونی خروس‌های تحت چالش با دگزامتازون

علی اضغر خلیل خلیلی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی زاغری؛ حسن مهربانی یگانه؛ علیرضا یوسفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.326669.653837

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه اثر تغذیه‌ی سلنیوم آلی (oSe) بر فراسنجه‌های خونی خروس‌های مادر گوشتی تحت چالش با دگزامتازون(Dexa) بود. تعداد پنجاه قطعه خروس مادر گوشتی (سویه راس 308) در سن 64 هفتگی به‌طور تصادفی به 5 گروه (10 خروس در هر گروه) تقسیم شدند و طی 10 هفته متوالی، با یک جیره خوراکی استاندارد حاوی سطوح مختلف سلنیوم آلی تغذیه شدند. به‌منظور القای ...  بیشتر

تاثیر اسید وانیلیک در مقایسه با ویتامین‌های ‏C‏ و ‏E‏ برنگهداری کوتاه و بلندمدت اسپرم قوچ

زهرا نجم آبادی؛ حمید دلدار؛ زربخت انصاری پیر سرای؛ عیسی دیرنده

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 23-32

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.332280.653851

چکیده
  در مطالعه­ی حاضر، تأثیر اسید وانیلیک بر ویژگی‌های منی قوچ نژاد زل برای نگه‌داری کوتاه­مدت و بلندمدت، مورد مطالعه قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل گروه شاهد، غلظت‌های مختلف اسید وانیلیک (1، 10 و 100 میکروگرم در میلی‌لیتر)، مخلوط آلفاتوکوفرول و اسید آسکوربیک (5 میلی‌مولار+ 5 میلی‌مولار) و تیمار دی‌متیل‌سولفوکساید (DMSO، حلال آلفاتوکوفرول-5 ...  بیشتر