آثار متقابل سطح کنسانتره و مدت مصرف جیره پرواری بر تولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون تنی

نسیم کاکی؛ علی کیانی؛ ایوب عزیزی

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 159-169

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.280988.653702

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثرات متقابل سطح کنسانتره و مدت­زمان مصرف جیره برتولید گاز، فراسنجه‌های تخمیر، جمعیت پروتوزوا و غلظت اسیدهای چرب فرّار در شرایط برون­تنی بود. تعداد 27 رأس بره نر نژاد لری (5±26 کیلوگرم) با سه جیره آزمایشی با سه سطح کنسانتره 55، 70 و 85 درصد به‌مدت 100 روز  پروار شدند (9 راس برای هر جیره). مصادف با روزهای 70 و 100 دوره ...  بیشتر

ارزیابی انفرادی و ترکیبی قابلیت هضم و تخمیر گیاهان شورزی سلمکی ساقه‌سفید، سیاه‌شور و اشنان در شترهای یک کوهانه

اکبر ابرغانی؛ مرتضی چاجی؛ هرمز منصوری؛ مرتضی مموئی؛ خلیل میرزاده؛ هدایت‌الله روشنفکر

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 11-25

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.220600.653479

چکیده
  در این مطالعه تخمیر­پذیری سه گونه گیاهی شورزی تحت چرای شترهای تک کوهانه بنام­های سلمکی ساقه سفید، اشنان و سیاه شور به‌صورت انفرادی و با جایگزینی 0، 5/33، 5/66 و 100 درصد با یکدیگر در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار آزمایشی توسط روش تولید گاز ارزیابی شد. نمونه‏های گیاهی در طول فصل چرای پاییزه و زمستانه از مراتع جنوب استان خوزستان گرد­آوری ...  بیشتر

تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند

زهرا امینی فرد؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 135-144

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61676

چکیده
  این آزمایش برای شناخت خصوصیات تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی (خنجوک) با هدف استفاده از آن در جیرة گوسفند انجام شد. در آغاز خصوصیات شیمیایی برگ خنجوک اندازه‌گیری شد. آنگاه جیره‌هایی برای گوسفند حاوی 0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد برگ خنجوک تهیه شدند. برای تعیین بهترین مقدار جایگزینی آن با سیلاژ ذرت با روش تولید گاز، خصوصیات هضم و تخمیر جیره‌ها ...  بیشتر

تأثیر سه نوع برگ گیاه اکالیپتوس بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و تولید گاز متان به روش برون‌تنی

محمد ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 363-374

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54357

چکیده
  در این مطالعه تأثیر سه سطح برگ اکالیپتوس (0، 65/28 و 31/57 میلی‌گرم) که به سه روش هوا، آون و برودت-خشک، خشک شده بودند، بر خصوصیات تخمیر شکمبة گوسفند به روش برون‌تنی و آزمون گاز بررسی شد. مقادیر گاز کل تولیدی و متان تولیدی، نیتروژن آمونیاکی، تجزیه‌پذیری آزمایشگاهی مادة آلی، شاخص بازده سنتز پروتئین میکروبی (PF) (میلی‌گرم مادة آلی تجزیه‌شده ...  بیشتر