کلیدواژه‌ها = لاشه
تأثیر رنگ‌دانه طبیعی آلگاسان بر عملکرد و کیفیت گوشت بلدرچین ژاپنی

دوره 53، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 109-118

10.22059/ijas.2022.321515.653820

فرهاد احمدی؛ سید مجتبی موسوی؛ محسن محمدی ساعی؛ بابک ماسوری


اثر نانو ذرات نقره بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1389

حامد زرگران اصفهانی؛ سید داود شریفی؛ عباس برین؛ احمد افضل زاده


ارتباط بین صفات رشد و لاشه در گوسفندان لری بختیاری

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387

محمدعلی طالبی؛ سید رضا میرایی آشتیانی؛ محمد مرادی شهر بابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی