برآورد روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی طول عمر اقتصادی در میش‌های لری ‌بختیاری

مسلم بیگی؛ محمود وطن خواه؛ مصطفی فغانی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 273-278

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.53784

چکیده
  در این تحقیق از 1802 رکورد طول عمر میش، جمع‌آوری‌شده در سال‌های 1367 تا 1389 از گلة ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری واقع در استان چهارمحال‌ و بختیاری، برای برآورد روند‌های ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفت طول عمر استفاده شد. به منظور بر‌آورد ارزش‌ اصلاحی طول عمر اقتصادی میش‌ها از روش حداکثر درست‌نمایی محدودشده و تجزیة تک‌صفتی ...  بیشتر

اثر عوامل غیر ژنتیکی موثر بر زنده‌مانی بره های لری بختیاری از تولد تا سن یک سالگی با استفاده از مدل های خطی و غیر خطی

محمود وطن خواه

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 431-439

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29350

چکیده
  در این پژوهش از رکوردهای طول عمر و زنده مانی تعداد 6800 رأس بره، حاصل از 263 رأس قوچ و 1839 رأس میش، مربوط به گله ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند لری بختیاری (ایستگاه شولی) واقع در شهرکرد، جمع آوری شده طی سال های 1368 تا 1388 استفاده گردید. داده ها با استفاده از مدل های خطی و نسبت خطر با تابع ویبول تجزیه شدند. این مدل ها شامل اثر عوامل غیر ژنتیکی ...  بیشتر

برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک

محمود وطن خواه؛ مهراب فرجی؛ علی اکبر قره داغی؛ علیرضا آقاشاهی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 91-102

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24913

چکیده
  در این مطالعه به منظور برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های کوچک از تعداد 495 واحد گاوداری در 52 روستای شهرستان های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع آوری داده ها به صورت پرسش نامه ای و استفاده از اطلاعات یک سال گذشته گاودار، رکوردهای یاداشت شده، ...  بیشتر

استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمود وطن خواه

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 103-111

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24914

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط 11 صفت وزن زنده، طول بدن حیوان، محیط دور بدن، قد حیوان، عرض وسط دنبه، عرض پایین دنبه، عرض بالای دنبه، طول دنبه، طول شکاف دنبه، عمق دنبه و محیط دور دنبه با صفت وزن دنبه از اطلاعات 731 راس گوسفندان لری بختیاری و با هدف از بین بردن مشکل هم‌راستایی چندگانه، از روش‌های تحلیل مولفه‌های اصلی و حداقل مربعات معمولی استفاده ...  بیشتر

مطالعه عملکرد برخی صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک در استان چهارمحال و بختیاری

محمود وطن خواه؛ مهراب فرجی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 285-296

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی عملکرد صفات تولیدی، تولیدمثلی و اقتصادی گاوداری‌های سنتی کوچک از رکوردگیری تعداد 495 واحد گاوداری کوچک در 52 روستای شهرستان‌های مختلف استان چهار محال و بختیاری شامل 1321 راس گاو مولد و 2811 راس کل گله طی زمستان 1388 تا تابستان 1389 استفاده شد. نحوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت پرسشنامه‌ای و استفاده از اطلاعات یک سال ...  بیشتر

مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی: 2- تعیین ضرایب اقتصادی

محمود وطن خواه؛ محمد علی طالبی؛ محسن باقری

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 193-201

چکیده
  در این مطالعه پارامترهای تولیدی، تولیدمثلی، مدیریتی و اقتصادی حاصل از رکوردگیری تعداد 5 گله با 720 رأس بز بومی در طول یک چرخه تولید سالانه در سیستم‎های عشایری، روستائی و مزرعه‎ای جهت تعیین ضرایب اقتصادی صفات مورد استفاده قرار گرفت. ضرایب اقتصادی صفات با استفاده از سه گرایش حداکثر سود، درآمد به هزینه و حداقل هزینه برآورد گردید. در گرایش ...  بیشتر