نویسنده = محمود وطن خواه
برآورد فرصت های اقتصادی هر راس گاو در گاوداری های شیری کوچک

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 91-102

10.22059/ijas.2012.24913

محمود وطن خواه؛ مهراب فرجی؛ علی اکبر قره داغی؛ علیرضا آقاشاهی


استفاده از روش تحلیل مولفه‌های اصلی برای پیش بینی صفت وزن دنبه در گوسفندان نژاد لری بختیاری

دوره 43، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 103-111

10.22059/ijas.2012.24914

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمود وطن خواه


مقایسه اهداف اصلاحی بز سیاه بومی در سیستم‌های مختلف پرورشی: 2- تعیین ضرایب اقتصادی

دوره 41، شماره 3، آذر 1389، صفحه 193-201

محمود وطن خواه؛ محمد علی طالبی؛ محسن باقری