بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی

الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 423-430

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29349

چکیده
  وزن بدن از جمله صفات مهم اقتصادی و در عین حال پیچیده در طیور است که انتخاب به کمک نشانگر1(MAS) می تواند در بهبود آن نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاههای صفات کمی2(QTL) مرتبط با وزن بدن در سنین مختلف با استفاده از طرح ناتنی می باشد. 220 بلدرچین ژاپنی برای 6 نشانگر ریز ماهواره با قدرت اطلاع دهندگی بالا بر روی کروموزومهای ...  بیشتر

کاربرد نشانگرهای ریزماهواره برای مطالعه ژنوم گوسفند کرمانی

آمنه محمدی فر؛ محمدرضا محمدآبادی

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 337-344

چکیده
  گوسفند کرمانی یکی از نژادهای اصلی گوسفند در ایران، به ویژه در استان کرمان است که تاکنون از طریق نشانگرهای ریزماهواره ویژه کروموزوم Y مطالعه نشده است. در این پژوهش وضعیت تکثیر 17 نشانگر ریزماهواره ویژه کروموزوم Y گاوی در گوسفند کرمانی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد صد قوچ و 20 میش غیرخویشاوند به طور تصادفی انتخاب و خون‌گیری انجام شد. استخراج ...  بیشتر

تجزیه جایگاه‌های صفت کمی (QTL) مؤثر بر صفات رشد بر روی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری

وحید ایران پور مبارکه؛ علی اسماعیل زاده کشکوئیه؛ ابراهیم اسدی خشوئی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 11-19

چکیده
  این تحقیق با هدف تأیید تفرق QTL مؤثر بر صفات رشد در بخش انتهایی کروموزوم 18 در گوسفند نژاد لری- بختیاری انجام شد. جمعیت مورد بررسی شامل 162 حیوان مربوط به 5 خانواده ناتنی پدری بود. داده‌های فنوتیپی شامل اندازه‌گیری‌های وزن تولد، وزن یک‌ماهگی، وزن شیرگیری، وزن شش‌ماهگی، دور سینه در شش‌ماهگی، طول بدن در شش‌ماهگی، ارتفاع جدوگاه در شش‌ماهگی، ...  بیشتر