کلیدواژه‌ها = چندشکلی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت اسب کرد ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 48، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 335-342

10.22059/ijas.2017.237799.653544

مطهره اعلا امجدی؛ حسن مهربانی یگانه؛ مصطفی صادقی


2. چندشکلی ژن دی آسیل گلیسرول آسیل ترانسفراز 1 (DGAT1) در جمعیت گاومیش‌های ایران

دوره 47، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 175-183

10.22059/ijas.2016.59022

معصومه ناصرخیل؛ سید رضا میرائی آشتیانی؛ مصطفی صادقی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ دکهوان لی