برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی صفت وزن تخم‌مرغ و وزن بدن در نتیجۀ اثر متقابل اجتماعی در یک لاین تجاری جوجۀ گوشتی

وحید عرب فیروزجایی؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ عبدالرضا صالحی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 585-592

https://doi.org/10.22059/ijas.2018.248678.653598

چکیده
  اثر متقابل اجتماعی در میان افراد می­تواند نقش مهمی بر میزان عملکرد صفات تولیدی و صفات مرتبط با شایستگی در دام­های اهلی داشته باشد. به همین جهت در این بررسی اثر متقابل اجتماعی پن در یک لاین تجاری گوشتی برای دو صفت وزن تخم­مرغ و وزن بدن ارزیابی و در این پژوهش از داده­های 29645 پرنده واقع در مجتمع مرغ لاین آرین بابل‌کنار استفاده شد ...  بیشتر

مقایسة رهیافت بیزی مرسوم و رهیافت بیزی تقریبی در برآورد مؤلفه‌های واریانس مدل‌های حیوانی

فاطمه حسینی؛ امید کریمی؛ نیلوفر جواهری

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 357-368

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59791

چکیده
  مدل­های حیوانی برای مدل­بندی مشاهده‌های مربوط به عملکرد حیوان با همبستگی ژنتیکی استفاده می­شوند. این مدل­ها متعلق به کلاس مدل­های مختلط خطی تعمیم­یافته هستند و همبستگی ژنتیکی موجود بین داده­ها توسط تأثیر تصادفی با ارزش اصلاحی به مدل اضافه می­شود. از جمله هدف‌های این مدل­ها، برآورد مؤلفه­های واریانس است. در این ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد

حکیمه امامقلی بگلی؛ سعید زره داران؛ سعید حسنی؛ مختار علی عباسی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم‎مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم‎مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال‎های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم‌افزار ASREML برآورد شد. وراثت‌پذیری‌های وزن بدن ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید مثل ترکیبی در میش نژاد بلوچی

معصومه باقری؛ محمد مرادی شهر بابک؛ رسول واعظ ترشیزی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این مطالعه از رکوردهای 2593 میش جمع آوری شده در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند بلوچی عباس آباد مشهد برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت مجموع وزن شیر گیری بره‌های حاصل از هر میش تحت آمیزش (TWW/EJ) در زایش‌های مختلف استفاده شد. برآورد وراثت پذیری مستقیم برای مجموع وزن شیرگیری بره‌های هر میش تحت آمیزش در زایش های اول (TWW1/EJ)، دوم (TWW2/EJ)، ...  بیشتر