1. بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیرده و خشک هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه‌های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبد

شهرزاد جزقاسمی؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ T.G. Nagaraja

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 473-481

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.238836.653547

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی بروز آبسۀ کبدی در گاوهای شیری هلشتاین و تأثیر آن بر برخی فراسنجه­های خونی و بافت‌شناسی یاخته‌های کبدی بود. کبد 577 رأس گاو شیرده و خشک در زمان کشتار در دو کشتارگاه در ایران برای تشخیص آبسۀ کبدی بررسی شدند. خون‌گیری از گاوها در زمان نزدیک به کشتار انجام شد. 60  رأس گاو سالم یعنی به شمار گاوهای دارای آبسۀ کبدی، ...  بیشتر

2. بررسی تأثیر تزریق تایلوزین در دورۀ خشکی بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری، پس از زایش

شهرزاد جزقاسمی؛ حمید امانلو؛ مهدی دهقان بنادکی؛ T.G. Nagaraja

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 379-389

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.238769.653546

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر تزریق تایلوزین به گاوهای شیری در دورۀ خشکی بر توان تولیدی، ترکیب‌های شیر و برخی از فراسنجه‌های خونی در دورۀ شیردهی بعدی، 120 رأس گاو هلشتاین با میانگین وزن 20±720 کیلوگرم در زمان خشک کردن به تیمارهای آزمایشی بدون تزریق تایلوزین (تیمار 1: تیمار شاهد)، تزریق 025/0 (تیمار 2: LT ) و 05/0 ( تیمار 3: HT) میلی‌لیتر تایلوزین 20 درصد ...  بیشتر

3. تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری

صفورا یوسفی نژاد؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی رشنوادی؛ سید غلامرضا موسوی؛ گلناز تأسلی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 185-191

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59023

چکیده
  این آزمایش برای بررسی تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی و محتوای پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری انجام شد. علوفة یونجه در دو مرحلة بلوغ (پیش از گلدهی و اوایل گلدهی) و در دو زمان (صبح و عصر) برداشت شد. پروتئین قابل‌دسترس با مدل NRC (2001) و مدل هلندی (DVE/OEB) پیش­بینی شد. در مدل NRC (2001)، علوفة یونجة برداشت‌شده در ...  بیشتر

4. اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد تولیدی و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین

محسن بیات؛ حسن علی¬عربی؛ محمدمهدی طباطبایی؛ علی اصغر ساکی؛ داریوش علیپور؛ پویا زمانی؛ احمد احمدی؛ زهرا زمانی؛ امیر حسین دزفولیان

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 299-307

چکیده
  این آزمایش جهت بررسی اثر سطوح مختلف ویتامین E و روغن سویا بر عملکرد و سلامت غده پستان در گاوهای هلشتاین طراحی شد. 8 راس گاو هلشتاین در اواسط مرحله شیردهی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح مربع لاتین ناقص تکرار شده با سه دوره21 روزه استفاده شد. تیمارها عبارت بودند از: 1) تیمار شاهد (بدون روغن سویا و بدون ویتامین E)، 2) 3 درصد روغن سویا بدون ...  بیشتر

5. مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‌ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی

مهدی کاظمی بن چناری؛ کامران رضایزدی؛ علی نیکخواه؛ حمید کهرام؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  به منظور مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‎ای و سنتز نیتروژن میکروبی از 3 راس گاو شیری چند بار زایش کرده دارای فیستولای دائم شکمبه‎ای با وزن بدن 13 ± 682 کیلوگرم و روزهای شیردهی20±210 روز در قالب طرح چرخشی با سه دوره 21 روزه (14 روز اول آن به منظور دوره عادت‎دهی و 7 روز آخر به منظور جمع‎آوری نمونه‎ها) ...  بیشتر