اثر افزودن قند محلول و نمک کلسیمی روغن ماهی به جیره بر عملکرد رشد و ترکیب اسیدهای ‏چرب گوشت در گوساله‌های نر پرواری هلشتاین

محمد جواد خلیفه؛ محسن ساری؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 337-347

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.304972.653785

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر افزودن ساکارز به جیره با و بدون نمک کلسیمی اسیدهای چرب روغن ماهی بر عملکرد، ترکیب شیمیایی گوشت و الگوی اسیدهای چرب لاشه در گوساله­های نر هلشتاین انجام شد. تعداد 36 راس گوساله با میانگین وزنی 57±269 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با چینش فاکتوریل 2×2 به مدت 128 روز و با جیره­های آزمایشی شامل 1- کنترل، ...  بیشتر

تغذیه گیاهان شورزیست به بره‎های پرواری و تأثیر آنها بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه

محمد هادی صادقی؛ محسن ساری؛ طاهره محمدآبادی؛ مرتضی رضائی

دوره 51، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 139-150

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.292460.653753

چکیده
  به‎منظور بررسی تأثیر تغذیه گیاهان شورزیست گتک (Halocnemum strobilaceum) و سیاه‌ شور مصری (aegyptiacaSuaeda) بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و خصوصیات لاشه بره‌های تغذیه­شده با جیره‌های پرکنسانتره سی و شش رأس بره نر نژاد عربی با میانگین سنی 2/0±5/4 ماه و وزن 13/1±3/25 کیلوگرم به‌طور تصادفی به‌مدت 80 روز با جیره‌های آزمایشی تغذیه شدند. جیره‌ها ...  بیشتر

بررسی برون‌تنی گوارش‌پذیری، تخمیر و فعالیت آنزیمی قارچ‌های بی‌هوازی شکمبه شترهای تک کوهانه تغذیه‌شده با علوفه‌های زراعی و مرتعی

پوریا دادور؛ طاهره محمدآبادی؛ محسن ساری؛ جمال فیاضی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 63-87

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61663

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی­های تخمیر و فعالیت آنزیم­های تجزیه‌کنندۀ الیاف توسط قارچ­های بی‌هوازی شکمبۀ شترهای تک کوهانۀ تغذیه‌شده با علوفه­های زراعی و ­­مرتعی بود. ازاین‌رو با استفاده از محیط کشت اختصاصی، مایۀ تلقیح قارچ­های بی‌هوازی شکمبه تهیه و گوارش‌پذیری، فعالیت آنزیمی و تولید گاز قارچ­های شکمبه بر پایۀ یک آزمایش ...  بیشتر

اثر منبع کربوهیدرات قابل حل در شویندۀ خنثی و دانۀ کلزای برشته‌شده بر عملکرد بره‌‌های نر پرواری تغذیه‌شده با جیره‏ های با کنسانترۀ بالا

صادق اسدالهی؛ محسن ساری؛ نعیم عرفانی مجد؛ مرتضی چاجی؛ مرتضی مموئی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 69-79

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51751

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیرات جایگزینی بخشی از نشاستۀ جو با الیاف قابل حل تفالۀ چغندر، با یا بدون دانۀ کلزای برشته بر عملکرد بره‏های نر پرواری، از24 رأس برۀ نر نژاد عربی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چینش فاکتوریل 2×2 به‌مدت 84 روز استفاده شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: نشاستۀ جو با الیاف قابل حل تفالۀ چغندر با یا بدون دانۀ کلزای برشته. ...  بیشتر