تأثیر پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان در مقایسه با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

محمد رضا گنجه؛ محمد سالار معینی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 289-299

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56423

چکیده
   این مطالعه به‌منظور بررسی امکان استفاده از پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان به‌جای آنتی‌بیوتیک محرک رشد ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد، وزن نسبی اندام‌های داخلی، فراسنجه‌های خونی، فلور میکروبی روده، مورفولوژی پرزهای روده و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با استفاده از 288 قطعه جوجه خروس گوشتی راس 308 در قالب ...  بیشتر

بررسی تأثیرات تزریق مواد مغذی مختلف به کیسة زردة تخم‌مرغ‌های بارور، همراه با 36 ساعت گرسنگی پس از تفریخ، بر قابلیت جوجه‌کشی، عملکرد رشد و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نگین امیری؛ محمد سالار معینی؛ شیما تشرفی؛ محدثه اسلامی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 17-27

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54587

چکیده
  این تحقیق به منظور مطالعة اثر قابلیت تغذیة جنینی بر درصد جوجه ‌درآوری، وزن اولیه بعد از هچ، عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی، سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی و مورفولوژی پرزهای روده انجام گرفت. در این مطالعه 240 تخم‌مرغ بارور سویة گوشتی راس- 308 (گلة مادر در سن 28 هفتگی)، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار استفاده شدند. به هر تیمار سه تکرار ...  بیشتر

مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی

سمیه شهسواری؛ محمد سالارمعینی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر خرمای کامل غیر قابل استفاده در خوراک انسان و استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی طراحی گردید. ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (AME) و تصحیح شده بر اساس ابقای صفر نیتروژن (AMEn) خرما تعیین شد و سپس با استفاده از 240 قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس و در قالب یک طرح فاکتوریل 3×2 اثرات سطوح مختلف ...  بیشتر