عملکرد،کیفیت لاشه و ریخت‌شناسی روده جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با گندم خام یا تخمیرشده با ‏ باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم

فروزان سر رشته دار؛ مجید متقی طلب؛ علیرضا شناور؛ حسن درمانی کوهی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 275-283

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.306889.653791

چکیده
  به‌منظور مقایسه گندم معمولی با گندم تخمیرشده با باکتری­های باسیلوس سوبتیلیس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم، و تأثیر جایگزینی سطوح مختلف گندم تخمیری با دانه ذرت روی عملکرد، کیفیت لاشه و ریخت‌شناسی ژژنوم در جوجه­های گوشتی این مطالعه انجام شد. تعداد 280 قطعه جوجه گوشتی راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به 7 گروه آزمایشی با 4 تکرار شامل جیره ...  بیشتر

تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی

فخرالدین عابد درگاهی؛ حسن درمانی کوهی؛ رضا حسن ساجدی؛ محمد روستایی علی مهر

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 223-236

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.253102.653621

چکیده
  این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×3 با دو سطح تزریق کورتیکوسترون (تزریق روغن و تزریق کورتیکوسترون) و سه سطح مصرف پروبیوتیک (1- بدون کاربرد پروبیوتیک، 2 و 3- به ترتیب 105×8/0 و 105×6/1 عدد از اسپور باسیلوس سوبتلیس در هر گرم خوراک) به منظور تعدیل تأثیر تنش القایی تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه­های ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پروتئین جیره و نانویاور (نانوادجوانت) بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و پاسخ ایمنی جوجه‌های گوشتی

فاطمه عزیز علی آبادی؛ حسن درمانی کوهی؛ مهرداد محمدی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 463-471

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59801

چکیده
  این آزمایش به مدت 42 روز با استفاده از 240 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزۀ سویۀ راس 308، در قالب آزمون فاکتوریل 2×3 با سه سطح پروتئین (پایین، متوسط و بالا) و دو سطح نانو­یاور (حاوی نانویاور و بدون آن) با شش تیمار و چهار تکرار و ده قطعه جوجه در هر تکرار در قالب یک طرح کامل تصادفی انجام شد. اثرگذاری اصلی سطح پروتئین جیره در دورۀ آغازین و رشد بر خوراک ...  بیشتر

اثر منبع نشاسته جیره بر تولید و ترکیب شیر، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های پلاسمای گاوهای شیرده هلشتاین

سید غلامرضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ علی اشرف محرابی اولادی؛ حسن درمانی کوهی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 133-142

چکیده
  به منظور مطالعه اثر منبع نشاسته جیره روی عملکرد و فراسنجه‌های پلاسما از 8 راس گاو شیرده چندبار زایش کرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 9±83 و میانگین وزن بدن 31±683 کیلوگرم در قالب یک طرح مربع لاتین تکرار شده با 2 مربع و هر مربع با 4 جیره و 4 دوره استفاده شد. جیره‌های آزمایشی شامل گندم، جو، ذرت و سیب‌زمینی خام به عنوان منبع اصلی نشاسته ...  بیشتر