اثر منابع اسیدهای چرب غیراشباع امگا-6 و امگا-3 جیره بر کیفیت و پروفایل اسید چرب ماهیچه راسته بزغاله‌های نر

میرحسین نجفی؛ سعید زین الدینی؛ مهدی گنج خانلو؛ حسین محمدی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 553-560

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.30276

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تغذیه روغن سویا (غنی از لینولئیک اسید، منبع امگا-6) و روغن ماهی (غنی ازEPA 20:5 n-3 وDHA 22:6 n-3 ، منبع امگا-3) بر کیفیت گوشت و ترکیب اسید چرب داخل ماهیچه‌ای بزغاله‌ها بود. 24 رأس بزغاله نر با میانگین وزن اولیه 2/1±43/19 کیلوگرم به طور تصادفی به سه گروه مساوی اختصاص داده شدند و یکی از سه جیره شاهد (CO)، روغن سویا (SO) یا روغن ...  بیشتر

مطالعه تغییرات چند شکلی ترانسفرین با صفات اقتصادی لاشه و دنبه در گوسفند ماکوئی

امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ حسین محمدی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 141-149

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.24918

چکیده
  به منظور تعیین چند شکلی پروتئین ترانسفرین و بررسی ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی لاشه در گوسفند ماکوئی، از 576 رأس بره‌‌ نر و ماده خونگیری و به ازاء هر رأس حیوان با دو نوع ونوجکت (حاوی ماده ضد انعقادی EDTA و بدون ماده ضد انعقاد) خونگیری انجام شد و سپس پلاسما و سرم‌ بطور مجزا در آزمایشگاه مرکزی علوم دامی کرج تفکیک و در 20- درجه سانتیگراد نگهداری ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و تولیدمثل و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد زل تحت سیستم روستائی

حسین محمدی؛ مصطفی صادقی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 231-241

چکیده
  در این تحقیق از تعداد 15723، 12108 و ‌5236 رکورد مربوط به صفات وزن تولد، شیرگیری و شش ماهگی گوسفندان زل که در فاصله سال‌های 1373 تا 1388 که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران جمع‌آوری شده بود، استفاده گردید. وراثت‌پذیری مستقیم و مادری صفات رشد با تجزیه تک صفتی با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده و برازش شش مدل حیوانی مختلف با افزودن ...  بیشتر