1. بررسی تأثیر ساختار فیزیکی خوراک و تراکم، بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های رفتاری با استفاده از ‏پردازش تصویر در جوجه‌های گوشتی

فرشید جمالپور؛ سمیه سالاری؛ سامان آبادانان مهدی زاده

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 141-152

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.318838.653814

چکیده
  این آزمایش به منظور مطالعه تأثیر ساختار فیزیکی خوراک و تراکم­ بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های رفتاری جوجه‌های گوشتی با استفاده از 208 جوجه یکروزه سویه راس 308 به مدت 42 روز انجام شد. گروه‌های آزمایشی شامل دو ساختار فیزیکی خوراک (پلت و آردی) و دو سطح از تراکم (10 و16 قطعه پرنده در هر مترمربع) بودند که در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل ...  بیشتر

2. ارزیابی فراسنجه های عملکرد، وزن اندام های داخلی و برخی پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی از طریق مکمل‌سازی سولفات آهن در دوره های مختلف تغذیه ای

محمد بهروزلک؛ محسن دانشیار؛ پرویز فرهومند؛ عباس نیکو

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 57-68

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.277963.653691

چکیده
  یک آزمایش فاکتوریل 3×3 با استفاده از 450 قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه برای تاثیر سطوح مختلف آهن (صفر، 40 و 80 میلی­گرم در کیلوگرم) از منبع سولفات آهن برای 3 دوره تغذیه­ای شامل کل دوره پرورش (سن 1 تا 42 روزگی)، دوره­های رشد و پایانی (سن 11 تا 42 روزگی) و دوره پایانی (سن 25 تا 42 روزگی) بر عملکرد، وزن اندام­های داخلی بدن و پاسخ­های ایمنی جوجه‌های ...  بیشتر

3. اثر یونجه‌خشک به‌عنوان جاذب پساب بر کیفیت و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای شیرده

جابر خانی؛ علی‌ اکبر خادم؛ علی اسدی الموتی؛ محسن صحرایی بلوردی

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 459-468

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.257927.653636

چکیده
  هدف، مطالعه اثرات یونجه­خشک به­عنوان جاذب رطوبت بر تخمیر و تولید پساب در ذرت سیلوشده و عملکرد گاوهای تغذیه­شده با آن بود. علوفه ذرت با ماده خشک 22 درصد برداشت و با صفر، پنج و 10 درصد یونجه ­خشک بر حسب وزن تر در سیلوهای زمینی ذخیره شد. با افزایش درصد یونجه، پساب سیلوها و pH، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و کربوهیدرات­های محلول در ...  بیشتر