ارزیابی ژنتیکی سخت‌زایی گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل‌های خطی و آستانه‌ای

آرزو شهسواری؛ محمد رزم کبیر؛ امیر رشیدی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.309401.653799

چکیده
  هدف از پژوهش کنونی ارزیابی ژنتیکی سخت‌زایی گاوهای هلشتاین با مدل­های خطی، خطی تصحیح شده و آستانه­ای بود. اطلاعات شامل رکوردهای ویرایش شده 133876 راس گاو مربوط به هشت گله از گله­های گاو هلشتاین اصفهان بود که طی سال­های 1384 تا 1397 توسط تعاونی وحدت جمع­آوری شده بودند. اثر عوامل ثابت موجود در مدل شامل گله، سال-فصل زایش، جنسیت گوساله ...  بیشتر

جستجوی ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی در نخستین زایش گاوهای هلشتاین ایران

مرتضی ستائی مختاری؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ گیلرمه جی ام روزا

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-9

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.226874.653505

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از داده‌های گردآوری‌شدۀ مربوط به صفات گوساله‌زایی شامل سخت‌زایی، وزن تولّد گوساله و طول دورۀ آبستنی در نخستین زایش 29950 رأس گاو هلشتاین ایران که در سال‌های 1383 تا 1393 در 131 گلۀ تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور گردآوری‌شده بودند، ساختار علّی بین صفات گوساله‌زایی با استفاده از الگوریتم جستجوی ...  بیشتر

اثر سخت‌زایی بر تولیدشیر، باروری و برآورد ضرایب اقتصادی جزء مستقیم و مادری سخت‌زایی

حیدر قیاسی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ عباس پاکدل؛ حسن مهربانی یگانه

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 57-64

چکیده
  به منظور برآورد اثر سخت‌زایی بر تولید شیر، باروری و ضرایب اقتصادی جزء مادری و مستقیم سخت‌زایی، داده‌های اقتصادی و عملکردی 10 گله گاو شیری هلشتاین و رکوردهای تولید شیر و سخت‌زایی جمع‌آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی استفاده گردید. در این مطالعه سخت‌زایی به 3 گروه تقسیم بندی شد. گروه 1: زایش بدون کمک، گروه 2: نیاز ...  بیشتر