ارزشیابی تغذیه ای علوفه ماشک، خلر و گاودانه به روش های شیمیایی و آزمون گاز

وحیده رزم آذر؛ نور محمد تربتی نژاد؛ جمال سیف دواتی؛ سعید حسنی

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 85-93

چکیده
  در این تحقیق ترکیبات شیمیایی، قابلیت هضم و قابلیت تولید گاز علوفه ماشک (Vicia sativa)، خلر (Lathyrus sativus) و گاودانه Vicia ervilia)) استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های آزمایشی دارای پروتئین خام 05/19-99/14 درصد، خاکستر خام 54/13-70/11 درصد، ADF 66/32-46/29 درصد، کلسیم 827/0-111/1 درصد، فسفر 03/0-06/0 درصد و قابلیت هضم ماده خشک 46/61- 60/56 درصد بودند. میزان گاز تولیدی ...  بیشتر

مطالعه ارزش تغذیه‏ای خرمای کامل ضایعاتی با و بدون آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی

سمیه شهسواری؛ محمد سالارمعینی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تأثیر خرمای کامل غیر قابل استفاده در خوراک انسان و استفاده از آنزیم بر عملکرد جوجه‏های گوشتی طراحی گردید. ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری (AME) و تصحیح شده بر اساس ابقای صفر نیتروژن (AMEn) خرما تعیین شد و سپس با استفاده از 240 قطعه جوجه خروس گوشتی نژاد راس و در قالب یک طرح فاکتوریل 3×2 اثرات سطوح مختلف ...  بیشتر

اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته

عصمت باقری پور؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر خشک کردن، سیلو کردن و افزودن پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر غیر‌فعال‌سازی تانن‌ها در پسماندهای پسته بود. ترکیب شیمیایی، کیفیت پروتئین و ترکیبات فنولیک در تیمارهای آزمایشی شامل پسماندهای پسته به صورت تازه، آفتاب خشک و سیلو شده به مدت 30 و 60 روز مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، میزان قابلیت هضم ماده‌ی خشک و ماده‌ی ...  بیشتر