اثر گروه‌بندی تغذیه‌ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین

مرتضی صالح پور؛ حمید امانلو؛ حمیدرضا میرزایی الموتی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 341-350

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.287871.653732

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر سیستم خوراک‏‌‏دهی تک‌گروهی (TMR1) در مقایسه با چندگروهی (TMR4) بر روی توان تولیدی و ترکیبات شیر طی یک دوره شیردهی کامل بود. چهارصد و هشتاد و چهار رأس گاو هلشتاین شیرده براساس روز شیردهی بلوک­بندی (158 رأس در اولین، 134 رأس دومین و 192راس در سومین دوره شیردهی و یا بالاتر) و به دو سیستم خوراک‏‌‏دهی تک گروهی (TMR1) ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف پروتئین خام در دوره پابه‌ماه کوتاه‌شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین

حمید امانلو؛ زهرا حسینی فیروزکوهی؛ طاهره امیرآبادی فراهانی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 123-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.61675

چکیده
  این پژوهش برای ارزیابی تأثیر سطح پروتئین خام (CP) بر مادة خشک مصرفی (DMI) پیش از زایش، توان تولیدی و سلامت گاوهای تازه‌زا انجام شد. بیست رأس گاو هلشتاین چند بار زایش به‌طور تصادفی به دو تیمار اختصاص یافتند. تیمار 1 شامل: 13 درصد پروتئین خام (تیمار شاهد) و تیمار 2 شامل 16 درصد پروتئین خام بود. جیره‌ها ازلحاظ انرژی خالص شیردهی یکسان بودند و برای ...  بیشتر