برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

لاله حکمی؛ حسین مهربان؛ علی محرری؛ محمد باقر صیاد

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 213-221

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254475.653627

چکیده
  هدف از پژوهش کنونی برآورد مؤلفه‌های (کو) واریانس، وراثت‌پذیری، همبستگی‌های ژنتیکی و پدیدگانی (فنوتیپی) بین روز آزمون‌های مختلف صفت نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین در ایران با یک مدل تابعیت تصادفی بود. داده‌های این تحقیق شامل 1302984 رکورد روز آزمون 149440 گاو هلشتاین شکم اول از 307 گله بودند که طی سال­های 1374 تا 1395 خورشیدی زایش ...  بیشتر

برآورد صحت ارزش های اصلاحی صفات پیچیده در جمعیت‌های بدون شجره با استفاده از نشانگرهای متراکم

الهام الهی نژاد؛ حسین مهربان؛ مصطفی شخصی نیائی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 163-174

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.228764.653517

چکیده
  هدف از این پژوهش برآورد صحت ارزش­های اصلاحی ژنگانی با استفاده از مدلGBLUP (Genomic Best Linear Unbiased Prediction) و مقایسۀ آن با روش سنتی با (BLUP) و بدون شجره (BLUP_noPed) به وسیله همانندسازی رایانه­ای بود. در این تحقیق، ژنگانی با سی جفت کروموزوم به‌گونه‌ای همانند­سازی شد که شمار QTLها 3000 و شمار نشانگرها (SNP) 45000 جایگاه در نظر گرفته شدند. همچنین پیش‌فرض­های ...  بیشتر

تحلیل ژنتیکی عملکرد گاوهای هلشتاین در ایران برای صفات تولید شیر و روزهای باز در پنج دورۀ اول شیردهی

حسین مهربان؛ سید مهدی اسماعیلی فرد؛ مجتبی نجفی؛ بیتا عباسی مشائی؛ ابراهیم اسدی خشوئی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 27-36

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51746

چکیده
  در این تحقیق از 607662 (317608) داده‌های تولید شیر (روزهای باز) متعلق به 294417 (177838) رأس گاو هلشتاین که بین سال‌های 1362 الی 1386 زایش داشتند، استفاده شد. مدل استفاده‌شده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، مدل دام دو‌صفتی بود که در آن تأثیرات ثابت چون گله، سال زایش، ماه زایش، طول دورۀ شیردهی (فقط برای صفت تولید شیر)، سن زایش برای هر شکم، و پیامدهای ژنتیکی ...  بیشتر