مقایسه "مدل‎های رشد هایپربولستیک" با مدل‎های رشد کلاسیک در توصیف منحنی رشد جوجه‎های نر گوشتی سویه راس

نویسندگان

چکیده

مدل‎های رشد کلاسیک مانند گومپرتز و ریچاردز به صورت وسیع در مطالعات مربوط به جوجه‌های گوشتی استفاده می‌شود. هدف از این تحقیق بررسی امکان استفاده از 3 نوع مدل‎هایپربولستیک موسوم به H1 (منتج از مدل رشد لجستیک)، H2 (مستقل)، و H3(منتج از مدل رشد وی‌بول) برای توصیف پاسخ رشد در طیور گوشتی و مقایسه آنها با مدل‎های کلاسیک بوده است. در این تحقیق از داده‌های مربوط به میانگین وزن 92 قطعه جوجه نر گوشتی که از سن 1 تا 56 روزگی پرورش داده شدند استفاده گردید. نکویی برازش هر یک از مدل‎ها با استفاده از R2, MSE, RSD, Bias تعیین گردید. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که مدل H3 (99993 /0=R2) احتمالاً به دلیل انعطاف‎پذیری بیشتر، توانایی برازش بهتری داشته است. به علاوه مدل رشد H3 با داشتن بالاترین دقت 99993/0=R2 و کمترین خطا (264=MSE، 16=RSD و 5/0=Bias) بهتر از دیگر مدل‎های رشد منحنی رشد جوجه‎های گوشتی را برازش کرده و به دنبال آنها مدل‎های رشد وی بول، گومپرتز، ریچاردز، H2،H1 قرار داشتند، در حالیکه مدل رشد لجستیک به عنوان مدلی با کمترین دقت (99897/0= R2) و بیشترین خطا (3432=MSE) برآورد گردید. استنتاج کلی این است که با توجه به دقت و ویژگی های مدل H3 می‎توان از آن در ارزیابی رشد جوجه‌های گوشتی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hyperbolastic vs. Classic Model to Estimate Male Broiler Chicken Growth

نویسندگان [English]

  • Mohsen Nikkhah
  • Majid MotaghiTalab
  • Mohsen Zavareh
چکیده [English]

Such classical growth models as Gompertz and Richards have been extensively used in broiler studies. This study was conducted to explore if 3 types of Hyperbolastic growth models known as H1 (generalized from logistic growth model), H2 (stand alone) and H3 (generalized from Wei¬¬bull growth model) may be empolyed to illustrate dynamic growth response of broilers and also how effective such models would be as compared with the classical growth models. A set of growth data were provided from 92 male broiler chicks reared from 1 to 56 days. Goodness of fit for individual growth model was determined using R2, MSE, RSD and Bias. The results of the present study indicate that, H3 could give a better fit (R2=0.99993) presumably due to its greater flexibility. In addition, H3 showed a higher accuracy and lower error (MSE= 264, RSD=16, Bias=0.5) than the other models, being followed by WeiBull, Gompertz, Richards H2 and H1 growth models, respectively. In the meantime, Logistic growth model appeared with the lowest accuracy (0.99898) and a highest error (3432). A general evaluation in this study revealed that H3 can be considered as a useful tool to fit broiler growth dataset, with the highest accuracy and a lowest error than the other growth models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broiler Chicken
  • Gompertz
  • Growth model
  • Hyperbolastic
  • Richards