1. تأثیر قرص آهستة رهش روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی بزهای نر مرخز

حسن علی عربی؛ مهدی بایروند؛ علی اصغر بهاری؛ پویا زمانی؛ امیر فدایی فر؛ رضا علیمحمدی

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 507-517

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.137518.653386

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر قرص آهستة رهش حاوی روی، سلنیوم و کبالت بر عملکرد و فراسنجه­های خونی بزهای نر مرخز به مدت شصت روز انجام شد. شمار هجده رأس بز نر مرخز با میانگین سن پانزده ماه و میانگین وزن بدن 1/5±4/24 کیلوگرم، به‌طور تصادفی به دو گروه 9 رأسی شامل: 1) گروه شاهد (دریافت‌کنندة جیرة پایه بدون هرگونه مکمل کانی و بدون قرص آهستة ...  بیشتر

2. اثر سطوح مختلف کبالت درجیره بر عملکرد، غلظت ویتامین 12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان

شهاب بیشه سری؛ حسن علی عربی؛ محمدمهدی طباطبایی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 23-31

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24906

چکیده
  دو آزمایش طراحی شد تا اثر سطوح مختلف کبالت جیره را بر عملکرد، غلظت ویتامین12B پلاسما و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های نر مهربان مورد بررسی قرار دهد. 28 رأس بره در آزمایش اول بطور تصادفی به چهارگروه تقسیم شدند و با جیره پایه حاوی 088/0 میلی‌گرم کبالت در کیلوگرم ماده خشک تغذیه شدند و مکمل کبالت را با سطوح صفر (شاهد)، 25/0، 5/0 یا 1 میلی‌گرم کبالت ...  بیشتر