1. اثر روش‌های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش تغذیه‌ای دانه ماشک برای نشخوارکنندگان

آنا شیخعلی پور؛ علی حسینخانی؛ اکبر تقی زاده؛ حمید محمد زاده

دوره 49، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 427-436

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.255252.653630

چکیده
  تحقیق حاضر، به‌منظور بررسی روش­های مختلف فرآوری حرارتی بر ارزش غذایی دانه ماشک انجام شد. دانه ماشک با روش­های پرک، تفت و ماکروویو فراوری شد. تجزیه‌پذیری ماده خشک با استفاده از کیسه­های نایلونی در زمان­های صفر، 2، 4، 8، 12، 24، 36، 48 ساعت انکوباسیون شکمبه­ای تعیین شد. فرآوری دانه ماشک، تجزیه‌پذیری ماده خشک را تحت تأثیر قرار داد ...  بیشتر