بررسی اثر استفاده منابع مختلف چربی در جیره آغازین بر رشد و سلامتی بره‌های زود شیرگیری‌شده ‏قزل

مینا حاجیلو؛ رسول پیرمحمدی؛ حامد خلیل وندی بهروزیار؛ بهزاد اسدنژاد

دوره 53، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 81-96

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.307090.653853

چکیده
  این آزمایش به­منظور بررسی اثر منابع مختلف چربی در جیره آغازین بر رشد و سلامتی بره­های زود شیرگیری شده­ی قزل انجام شد. تعداد 20 رأس بره ماده قزل بعد از تولد و 4 هفته تغذیه با شیر مادر، به 4 گروه 5 رأسی بصورت تصادفی (4 تیمار با 5 تکرار) به­طوری که میانگین وزن شروع دوره برای هر یک از تیمارها یکسان بود، تفکیک و بعد از طی دو هفته دوره عادت­پذیری ...  بیشتر