نویسنده = محمد باقر زندی باغچه مریم
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات عملکردی اسب‌های پرشی ایران با استفاده از روش REML

دوره 55، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 81-93

10.22059/ijas.2023.353553.653927

معین تاند؛ محمد باقر زندی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمد عبدلی


کاوش ژنومی نشانه‌های انتخاب در نژادهای گاو بومی (سرابی، نجدی و تالشی) و هلشتاین با استفاده از ‏روش ‏hapFLK

دوره 53، شماره 3، آذر 1401، صفحه 203-209

10.22059/ijas.2022.341411.653884

مهدی فرضی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد باقر زندی باغچه مریم