1. اثر تزریق محلول ویتامین ‏E‏ و سلنیوم و محلول ویتامین ‏B12‎‏ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر ‏کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه‌های سرم گوساله‌ها

سید رضا موسوی؛ فرشید فتاح نیا؛ گلناز تأسلی؛ یحیی محمدی؛ مهدی میرزایی؛ فخرالدین آرمیون

دوره 50، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 307-317

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.269845.653670

چکیده
  در این مطالعه، اثر تزریق محلول ویتامین E و سلنیوم و محلول ویتامین B12و آهن به گاوهای شیری دوره انتقال بر کیفیت آغوز، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، غلظت ویتامین‌های Eو B12و عناصر سلنیوم و آهن و فراسنجه‌های سرم گوساله‌ها بررسی شد. بیست رأس گاو یک شکم زایش (26/60±09/607 کیلوگرم) و 20 رأس گاو دو شکم زایش (54/55 ±712 کیلوگرم) در قالب طرح بلوک‌های کامل ...  بیشتر

2. تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری

صفورا یوسفی نژاد؛ فرشید فتاح نیا؛ مهدی رشنوادی؛ سید غلامرضا موسوی؛ گلناز تأسلی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 185-191

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59023

چکیده
  این آزمایش برای بررسی تأثیر مرحلة بلوغ و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی و محتوای پروتئین قابل‌دسترس علوفة یونجه برای گاوهای شیری انجام شد. علوفة یونجه در دو مرحلة بلوغ (پیش از گلدهی و اوایل گلدهی) و در دو زمان (صبح و عصر) برداشت شد. پروتئین قابل‌دسترس با مدل NRC (2001) و مدل هلندی (DVE/OEB) پیش­بینی شد. در مدل NRC (2001)، علوفة یونجة برداشت‌شده در ...  بیشتر