داوران برتر سال 1394

محمد دادپسند  دانشگاه شیراز

 

رستم عبدالهی   دانشگاه شیراز

 

علی نوبخت

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مراغه

همایون فرهنگ فر    دانشگاه بیرجند

 

عباس پاکدل   دانشگاه صنعتی اصفهان

 

عبدالاحد شادپرور  دانشگاه گیلان