عوامل مرتبط با مرگ‌ومیر از تولد تا یک‌سالگی در بره‌های مغانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

2 استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

4 مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر بابک

چکیده

در این پژوهش از رکوردهای زنده‌‌‌مانی 9700 رأس بره، حاصل از 735 رأس قوچ و 8082 رأس میش گلۀ ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند مغانی طی سال‌های 1365 تا 1390 استفاده گردید. توزیع فراوانی علل حذف و تابع توزیع زنده‌‌‌مانی بره‌ها تا یک‌سالگی با برنامۀ  SAS(2000) برآورد شد. نتایج بیانگر حذف 81/49 درصد از کل بره‌ها تا یک‌سالگی بنا به دلایلی همچون بیماری، عدم خلوص نژادی، و مانند اینها، از گله است. میزان تلفات طی بازۀ زمانی از تولد تا یک‌سالگی 81/20 درصد برآورد شد که به‌ترتیب 03/8 درصد در سه‌ماهۀ اول عمربره‌ها، 5/7 درصد سه‌ماهۀ دوم، 43/4 درصد سه‌ماهۀ سوم، و 85/0 درصد در سه‌ماهۀ چهارم زندگی بره‌ها اتفاق افتاده است. زنده‌‌‌مانی تجمعی بره‌ها بر مبنای این درصد میزان مرگ‌و‌میر، از تولد تا یک‌سالگی 19/79 درصد برآورد شد. رگرسیون میزان زنده‌‌‌مانی بره‌ها از تولد تا یک‌سالگی بیانگر کاهش 77/1 درصد ماهانه از زنده‌‌‌مانی بره‌های این نژاد است. بیشترین مرگ‌و‌میر بره‌ها به‌ترتیب مربوط به ماه‌های اول، پنجم، دوم، چهارم، ششم، و نهم از عمر بره‌ها بوده است. میزان تلفات در سه‌ماهۀ اول و دوم زندگی بره‌ها در مقایسه با سه‌ماهۀ سوم و چهارم زندگی به دلایل بارندگی و سرمای زیاد مناطق قشلاقی بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors associated with mortality from birth to yearling age in Moghani lambs

نویسندگان [English]

  • Hamed Rezaei 1
  • Hosein Moradi Shahrbabak 2
  • Mohammad Moradi Shahrbabak 3
  • Mahdi Bayeriyar 4
1 MSc. Student, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Associate Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Professor, University College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4
چکیده [English]

The data used in this research were according to survival rate records of 9700 lambs from 735 rams and 8082 ewes, which collected at Moghani Flock Breeding Research Station during the year 1365 to 1390. The frequency distribution causes of culling and survival distribution function of lambs to yearling age were estimated by SAS (2000). Results revealed that 49.81 percent of total lambs were culled from the flock until the first year of life because of reasons including illness, lack of breed purity, etc. The mortality rate over this period was estimated 20.81 percent which occurred 8.03, 7.5, 4.43 and 0.85 percent in first three months, second three months, third three months and fourth three months of lambs life, respectively. According to percentage of mortality rate, the accumulative survival of lambs from birth to yearling age was calculated 79.19 percent. The regression coefficient of lambs survival from birth up to yearling age showed a monthly 1.77 percent decrease in lambs survival of this breed. The most mortality rate occurred in first, fifth, second, fourth, sixth and ninth months of lambs life, respectively. In comparison with third and fourth three months of lambs life, the fatality in first and second three months were higher because of heavy rainfall and frigid weather in winter quarters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lambs moghani
  • Longevity
  • Mortality
  • Survival