اثر نوع مکمل چربی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و شاخص‌های فیزیولوژیک بره‌های در حال ‏رشد تحت تنش حرارتی تابستان

آزاده میرشمس الهی؛ مهدی گنج خانلو؛ فرهنگ فاتحی؛ ابوالفضل زالی؛ مصطفی صادقی

دوره 53، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 33-42

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.321274.653821

چکیده
  آزمایش حاضر به منظور بررسی تأثیر استفاده از نمک‌های کلسیمی اسیدهای چرب اشباع و غیر­اشباع (امگا-3 و امگا-9) بر عملکرد و برخی از صفات فیزیولوژیک بره­های در حال رشد 4 تا 5 ماهه، در شرایط گرم تابستان انجام شد. 32 راس بره بر اساس وزن بدن به طور تصادفی به 4 گروه مساوی تقسیم شدند. بره­ها به صورت انفرادی با جیره­های آزمایشی 1- جیره پایه بدون ...  بیشتر

بررسی آثار جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد گاوهای پرتولید هلشتاین ‏

ابوالفضل سلطانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ ابوالفضل زالی؛ فرهنگ فاتحی

دوره 51، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 173-181

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.289965.653741

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی جایگزینی سیلاژ ذرت با سیلاژ جو بر عملکرد تولیدی گاوهای پرتولید بود. تعداد 36 راس گاو هلشتاین پر تولید (میانگین تولید 9/3 ±3/57 با روزهای شیردهی 7±93) به یکی از سه تیمار آزمایشی شامل تیمار 1- بدون استفاده از سیلاژ جو و 30 درصد سیلاژ ذرت، 2- 10 درصد سیلاژ جو و 20 درصد سیلاژ ذرت و 3- 20 درصد سیلاژ جو و 10 درصد سیلاژ ذرت در طی ...  بیشتر

تأثیر منابع مختلف چربی بر عملکرد و شاخص‌های فعالیت کبدی گاوهای شیری هلشتاین در دورۀ انتقال

هادی مرادی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 193-201

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.249729.653603

چکیده
  هدف از این بررسی­ ارزیابی تأثیر تغذیۀ منابع مختلف چربی بر عملکرد تولیدی و برخی از شاخص­های فعالیت کبدی گاوهای هلشتاین در دورۀ انتقال بود. 35 رأس دام از 21 روز پیش از زایش تا 21 روز پس از زایش به‌صورت کامل تصادفی به پنج جیرۀ غذایی متشکل از جیرۀ حاوی پودر چربی با منبع نخل (پالم) روغنی به­عنوان جیرۀ شاهد (T1)، جیرۀ حاوی مکمل CLA (ترکیبی از ...  بیشتر

اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر فراسنجه‎های رفتار تغذیه‌ای در گوساله‎های مادۀ هلشتاین در حال رشد

ایوب محمدی؛ فرهنگ فاتحی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 285-295

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.250186.653606

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر متقابل فضای آخور و اندازۀ ذرات علوفه بر مادۀ خشک مصرفی و رفتار تغذیه‌ای گوساله‌های مادۀ هلشتاین در حال رشد بود. در این آزمایش از 40 راس گوساله در حال رشد هلشتاین با میانگین سنی 12-8 ماه و  میانگین وزن 8/32±6/295 کیلوگرم در طرح چرخشی فاکتوریل 2×2  (چهار دوره با طول هر دوره 25 روز) استفاده شد. در این آزمایش تفاوت ...  بیشتر

تأثیر تغذیۀ منابع مختلف اسید چرب بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی گاوهای شیری هلشتاین دورۀ انتقال

ندا شیخ؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ آرمین توحیدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 48، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 603-611

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.244449.653574

چکیده
  یکی از راهکارهای ارائه‌شده برای بهبود وضعیت سلامت گاوهای شیری پس از زایش، تغذیۀ منابع اسیدهای چرب غیراشباع است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر منابع مختلف چربی بر مادۀ خشک مصرفی، تولید و ترکیب‌های شیر و متابولیت­های خونی در دورۀ انتقال در گاوهای شیری هلشتاین بود. شمار 35 رأس گاو هلشتاین چند بار زایش آبستن (حدود 21 روز پیش از زایش) انتخاب ...  بیشتر

اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژی جیره بر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در دورۀ قبل و بعد از زایش

مهدی افتخاری؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ مهدی گنج خانلو

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 107-115

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51813

چکیده
  در این مطالعه از 32 رأس گاو چندشکم زایش هلشتاین برای بررسی اثر مکمل کروم‌متیونین و منبع انرژیبر تولید و قابلیت هضم مواد مغذی گاوهای هلشتاین در طول دورۀ قبل و پس از زایش استفاده شد. گاوها با جیرۀ کاملاً مخلوط از 28 روز قبل از زایش تا 28 روز پس از زایش تغذیه گردیدند. این مطالعه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و به‌صورت آرایۀ فاکتوریل 2×2 ...  بیشتر

اثر روغن ماهی و اسانس آویشن برعملکرد پروار و خصوصیات لاشۀ بزغاله‏های مهابادی

امین هژیری؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ علی امامی؛ امیر اکبری افنجانی

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 329-335

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50376

چکیده
  در این مطالعه اثر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد و خصوصیات لاشۀ بزغاله‌های نر مهابادی بررسی شد. برای این منظور 28 رأس بزغاله نژاد مهابادی 4 تا 5‌ ماهه با میانگین وزن اولیۀ 8/2±8/17 کیلوگرم به‌طور تصادفی با یکی از چهار جیرۀ: 1. شاهد، 2. 2/0 درصد اسانس آویشن، 3. 2درصد روغن‏ماهی؛ و 4. 2درصد روغن‏ماهی+2/0درصد اسانس آویشن، به‌صورت انفرادی ...  بیشتر

بررسی اثر سطوح روغن ماهی و نسبت یونجه خشک به ذرت سیلو شده بر عملکرد گوساله های نر پرواری هلشتاین

حسین ذکریا پور؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افنجانی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 217-223

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.36149

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف روغن ماهی و نسبت یونجه و ذرت سیلو شده بر عملکرد پروار و ترکیب لاشه،از 36 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه 61± 345 کیلوگرم در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل 3×2 (0، 5/1 و 3 درصد روغن ماهی و دو سطح 10 و 20 درصد یونجه خشک) به مدت 90 روز استفاده شد. گوساله¬ها جیره کاملا مخلوط ...  بیشتر

اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی

علی امامی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ امیر اکبری افجانی؛ امین هژبری

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 97-104

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32157

چکیده
  دراین مطالعه اثر مکمل کروم متیونین بر عملکرد و خصوصیات لاشه بزغاله های نر مهابادی موردبررسی قرار گرفت. برای این منظور 32 رأس بزغاله نر مهابادی4 تا 5 ماهه و با میانگین وزن اولیه 2±22 کیلوگرم، در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار(سطوح مختلف مکمل کرومیم متیونین) مورد استفاده قرار گرفتند. جیره پایه یکسان بود و بزغاله ها با 4 سطح از مکمل ...  بیشتر

تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده

مهدی دهقان بنادکی؛ فاطمه کاظمی؛ ابوالفضل زالی؛ کامران رضایزدی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 327-335

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29340

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تاًثیر دو نوع افزودنیهای میکروبی بر ارزش غذایی و تجزیهپذیری شکمبه ای مواد مغذی یونجه سیلو شده بود. تیمارها شامل:1- یونجه سیلو شده بدون افزودنی (شاهد)، 2- تیمار شده با افزودنی میکروبی ایکوسایل،3- تیمار شده با لاکتیسیلمایز و4- تیمار شده با ترکیب هر دو افزودنی ایکوسایل و لاکتیسیل مایز به مقداری نیمی از تیمار های 2 ...  بیشتر

اثر فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر عملکرد و پروفیل اسیدهای چرب راسته گوساله های نر هلشتاین

کمال ارجاعی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 219-228

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28530

چکیده
  به منظور بررسی اثر روش‌های مختلف فراوری دانه گندم با منابع مختلف چربی جیره بر روی عملکرد پروار، خصوصیات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب گوشت، 28 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی 56±296 کیلوگرم، به چهار جیره آزمایشی (7 گوساله در هر تیمار) اختصاص داده شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل (دو روش فراوری دانه گندم شامل ورقه ای کردن با بخار و گندم ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف ذرت سیلو شده و یونجه بر تولید شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین

امیر اکبری افجانی؛ ابوالفضل زالی؛ مهدی گنج خانلو؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 247-253

چکیده
  در این مطالعه اثر تغذیه نسبت‌های مختلف یونجه خشک و ذرت سیلو شده برتولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 15 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید روزانه 10±37 کیلوگرم شیر انجام شد. جیره‌ها شامل سه سطح یونجه و سه سطح ذرت سیلو شده شامل: 1) 10% یونجه -30% ذرت سیلو شده، 2) 20% یونجه-20% ذرت سیلو شده ...  بیشتر

اثرات جایگزینی ذرت با گندم در جیره حاوی سطوح مختلف فسفر و آنزیم فیتاز بر عملکرد مرغها‌ی تخمگذار

لیلا زرتاش؛ احمد زارع شحنه؛ ابوالفضل زالی؛ روح اله گایکانی؛ جواد پور رضا

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف ذرت با گندم با سطوح مختلف آنزیم فیتاز و کاهش سطح فسفر جیره با استفاده از 279 قطعه مرغ تخمگذار سویه های لاین w36 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3×5) با 30 تیمار آزمایشی و یک تیمار شاهد (با انرژی و پروتئین یکسان) بر پایه ذرت سویا در 3تکرار و 3 مشاهده در هر تکرار انجام شد. عوامل شامل ...  بیشتر