تأثیر افزودن سرما محافظ‌های نفوذی گلیسرول، دی متیل استامید و دی متیل فرمامید و غیر نفوذی تره‌هالوز و ساکارز بر انجماد‌پذیری اسپرم اسب

فرهاد وفایی؛ احمد زارع شحنه؛ حمید کهرام؛ افشین سیفی جمادی

دوره 49، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 27-32

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.214312.653465

چکیده
  این پژوهش به‌منظور مقایسۀ تأثیر افزودن سطوح مختلف سه نوع سرما­محافظ نفوذی (گلیسرول، دی متیل استامید، دی متیل فرمامید) و دو نوع سرما­محافظ غیرنفوذی (تره­هالوزو ساکارز) به رقیق‌کنندۀ اسپرم اسب­های ترکمن انجام شد. برای این منظور چهار سر نریان بالغ ترکمن برای اسپرم­گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن مایع منی و فرآوری آن به‌منظور ...  بیشتر

تأثیر بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) و بوتیلیتید هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد و یخ گشایی

احمد اکبری کله سر؛ افشین سیفی جمادی؛ جعفر ِیدی؛ حمید کهرام

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 287-295

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.235753.653538

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر غلظت­های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) و بوتیلیتد هیدروکسی آنیزول (BHA) بر فراسنجه­های کیفی اسپرم قوچ پس از فرآیند انجماد-یخ‌‌گشایی است. به این منظور، از چهار رأس قوچ بالغ و سالم نژاد سافولک (4–5/2 سال) به مدت سه هفته و هر هفته دو نوبت اسپرم­گیری شد. پس از ارزیابی اولیه، نمونه­های منی با ...  بیشتر

بهبود سامانة ایمنی جوجه‌های گوشتی با استفاده از تزریق درون تخم‌مرغی ویتامین‌های 25(OH) D3 و K3

طاهره عباسی؛ ملک شاکری؛ مجتبی زاغری؛ حمید کهرام

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 349-356

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59790

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویتامین­های (OH)D325 و K3 با استفاده از تزریق درون تخم­مرغی بر سامانة ایمنی جوجه­های گوشتی بود. 800 تخم­ بارور مرغ مادر گوشتی راس 308 در طرح کامل تصادفی به‌صورت فاکتوریل (3×4) در دوازده تیمار، چهار تکرار و شانزده مشاهده، انجام گرفت. تیمارها شامل ویتامین D (0، 4/0، 6/0، 8/0 میکروگرم) و ویتامین K (0، 2، 6 میکروگرم) بودند. ...  بیشتر

توانایی آنتی اکسیدان آنزیمی کاتالاز در بهبود انجماد‌پذیری اسپرم اسب ترکمن

افشین سیفی جمادی؛ احمد زارع شحنه؛ حمید کهرام؛ ابوالفضل اکبری؛ محسن ضامن؛ ابوالفضل واخیده

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 215-222

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59026

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر پاداکسندة (آنتی­اکسیدان) آنزیمی کاتالاز بر بهبود انجمادپذیری اسپرم اسب­های ترکمن بود. در این پژوهش چهار سر نریان بالغ ترکمن با میانگین سنی هشت تا ده سال برای اسپرم­گیری به کار گرفته شد. پس از گرفتن منی و فرآوری آن در آزمایشگاه، اسپرم­های رقیق‌شده به گروه­های تیماری حاوی 0 (شاهد)، 100 (CAT100)، ...  بیشتر

تأثیر دی آسپارتیک اسید بر کیفیت اسپرم خروس های مادر گوشتی

مهدی انصاری؛ مهدی ژندی؛ حمید کهرام؛ مجتبی زاغری؛ مصطفی صادقی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 165-174

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61669

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر دی آسپارتیک اسید بر برخی فراسنجه­های کیفی اسپرم خروس‌های سویۀ راس 308 انجام شد. شمار 30 قطعه خروس با سن 60 هفته به شش گروه دسته‌بندی و به شیوۀ کامل تصادفی درون قفس­های انفرادی منتقل شدند. به همۀ گروه­های آزمایشی جیرۀ پایۀ یکسان داده شد و سطوح مختلف دی آسپارتیک اسید شامل: 0 (A-0)، 40 (A-40)، 80 (A-80)، 120 (A-120)، 160 ...  بیشتر

بررسی زیان اقتصادی ناشی از تأخیر در آبستنی گاوهای شیری

علی رضایی رودباری؛ حمید کهرام؛ عیسی دیرنده

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 151-158

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55646

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر، بررسی آثار اقتصادی تأخیر آبستنی گاوهای شیری در گاوداری‌های بزرگ صنعتی ایران است. روزهای باز بهینه و حداکثر تولید به ترتیب 110 روز و 45 کیلوگرم در نظر گرفته شد. قیمت شیر، هزینۀ اقلام خوراکی، اسپرم و هورمون‌ها بر اساس متوسط قیمت پاییز 1393 شناسایی شد. با افزایش روزهای باز از 110 به 170 روز هزینۀ اسپرم مصرفی و هورمون لازم ...  بیشتر

تأثیر تغذیه‌ای منبع اسیدهای چرب امگا-3 بر دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری هلشتاین

صابر کاس آقایی؛ ارمین توحیدی؛ مهدی گنج خانلو؛ حمید کهرام؛ هدی جواهری بارفروشی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 39-46

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54589

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعۀ دینامیک تخمدان و انسولین در گاوهای شیری تغذیه‌شده با منبع اسید چرب امگا3 بود. 10 رأس گاو شیری چند شکم‌زا از نژاد هلشتاین انتخاب شدند و پس از دورۀ عادت‌دهی، جیره‌های حاوی روغن پالم (شاهد) و روغن ماهی (تیمار) را از روز 40- تا 60 پس از زایش دریافت کردند. تست تحمل گلوکز در روزهای 14 و 42 پس از زایش به منظور بررسی دینامیک ...  بیشتر

مطالعة آناتومی سرویکس گوسفند و تأثیر آن بر مقدار نفوذ گان تلقیح به درون سرویکس

کوروش صوفیه؛ حامد رضایی؛ حمید کهرام

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 317-325

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54346

چکیده
  یکی از محدودیت‌ها در تلقیح مصنوعی گوسفند ساختار ویژة سرویکس گوسفند است که دارای تفاوت‌های چشمگیری است. موفقیت در تلقیح مصنوعی با مورفولوژی سرویکس گوسفند ارتباط تنگاتنگی دارد. هدف از این پژوهش مطالعة ساختار آناتومی سرویکس و مقایسة آن در گوسفندهای نژاد ماکویی، کردی و افشاری است. در این پژوهش 300 دستگاه تولید مثلی گوسفند ماده از نژادهای ...  بیشتر

تأثیر تغذیة پیوگلیتازون بر تخمک‌ریزی و برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن

علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ محمد جواد ضمیری؛ فاطمه غازیانی؛ علی رضایی رودباری

دوره 45، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 343-351

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.54353

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر پیوگلیتازون بر کنش تخمدان و کاهش برخی بیماری‌های پس از زایش در گاوهای هولشتن بود. تعداد هشتاد گاو شیری هولشتن به‌صورت تصادفی در چهار گروه تیماری (20n=) با آرایش فاکتوریل 2×2 قرار گرفتند. تغذیة پیوگلیتازون از 14 روز مانده به زمان مورد انتظار زایش تا 21 روز پس از زایش انجام شد. تغذیة پیوگلیتازون پیش و پس از زایش، ...  بیشتر

مطالعۀ اثر تزریق استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین، و شیاف پروستاگلندین ای-1 بر بازشدن سرویکس و درصد آبستنی در گوسفندان زندی

رضا مسعودی؛ احمد زارع شحنه؛ آرمین توحیدی؛ حمید کهرام؛ عباس اکبری شریف؛ محسن شرفی؛ وحید زاهدی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 125-133

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51815

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی اثر تزریق هورمون‏های استرادیول، اکسی‏توسین، ریلاکسین (ریلاکسیمول)، و شیاف واژنی پروستاگلندین ای-1 (میزوپروستول) بر بازشدن سرویکس، زمان بازماندن سرویکس، و بهبود درصد آبستنی حاصل از تلقیح مصنوعی در گوسفند نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثل بوده است. در این مطالعه از 80 میش سه تا چهارساله با میانگین وزنی 5/2±55 ...  بیشتر

بهبود بازده تلقیح مصنوعی در میش های نژاد زندی با استفاده از هورمون های استرادیول و اکسی توسین

رضا مسعودی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع‌شحنه؛ عباس اکبری شریف

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 207-215

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.36148

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی اثر استرادیول و تزریق درون¬عضلانی و درون¬وریدی دوزهای مختلف اکسی¬توسین بر باز شدن سرویکس و درصد آبستنی میش¬های نژاد زندی در انتهای فصل تولید مثلی (اوایل فروردین) بود. در این مطالعه از 63 میش سه تا چهار ساله با میانگین وزنی 55 کیلوگرم استفاده شد. در آزمایش اول به همه میش¬ها مقدار 100 میکرولیتر استرادیول تزریق ...  بیشتر

تاثیر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب گوسفندان نژاد زل

علیرضا یوسفی؛ حمید کهرام؛ احمد زارع شحنه؛ مصطفی صادقی؛ سلمان نصرالهی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 167-175

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.35566

چکیده
  هدف از این مطالعه­ تعیین اثر وزن لاشه و جنس بر کیفیت گوشت و ترکیب اسیدهای چرب ماهیچه­ی راسته­ی گوسفندان زل بود. سی راس بره زل (15 راس نر و 15 راس ماده) از گله­ی پرورش یافته در مرتع به طور تصادفی انتخاب شد. پس از کشتار، بر اساس وزن، لاشه­­ها به دو گروه (>15 و <15 کیلوگرم) تقسیم شد. چربی پشت و چربی درون­ماهیچه­ای به‌طور معنی­داری ...  بیشتر