ارزیابی اثر تغذیه شکل کلاته عناصر معدنی کم‌مصرف بر تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین طی اوایل دوره شیردهی

پوریا شاه بدینی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ محمد حسن نظران

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 121-129

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.250147.653605

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه اثر مکمل معدنی و کلاته عناصر کم‌مصرف بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین شیرده بود. گاوهای هلشتاین شیرده (24 راس) به­طور تصادفی در یکی از 4 تیمار زیر قرار گرفتند: 1) جیره پایه حاوی عناصر معدنی کم‌مصرف به فرم معدنی؛ 2) 55 میلی‌گرم آهن، 125 میلی‌گرم مس، 360 میلی‌گرم روی، 5/3 میلی‌گرم کروم، 200 میلی‌گرم ...  بیشتر

ارزیابی تأثیر استفاده از تانن نیمه خالص بر بخش‌های مختلف پروتئین کنجاله‌های سویا و کلزا در سامانة CNCPS

نرگس وحدانی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ فرحناز خلیقی سیگارودی

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 261-270

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59031

چکیده
  در این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر نوع و سطح مصرفی تانن بر هضم شکمبه‌ای پروتئین کنجاله‌های کلزا و سویا دو نوع آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیب تانن انار-پسته به‌منظور فرآوری کنجالۀ سویا (کنترل، 10 و 15 درصد از مادۀ خشک کنجاله) و کنجالۀ کلزا (کنترل، 5 و 10 درصد از مادۀ خشک کنجاله) استفاده شد. در آزمایش دوم ترکیب تانن‌های مختلف (انار-پسته، ...  بیشتر

تأثیر افزودن منابع مختلف اسیدهای چرب بر فراسنجه‌های تخمیر و جمعیت میکروبی شکمبه در شرایط برون‌تنی

حامد خلیل وندی بهروزیار؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمد غفارزاده؛ کامران رضایزدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.58191

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی تأثیر افزودن الگوهای مختلف اسیدهای چرب بر گوارش‌پذیری شکمبه‌ای مواد مغذی، برخی فراسنجه­های شکمبه­ای و جمعیت میکروبی شکمبه بر پایۀ استفاده از روش­های مولکولی در شرایط برون­تنی بود. به این منظور، روغن­های مختلف به‌عنوان منابع اولئیک، لینولئیک، لینولنیک، دکوزاهگزانوئیک و ایکوزاپنتانوئیک استفاده ...  بیشتر

پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ارقام رایج جو در استان البرز با استفاده از معادلات تابعیت خطی

رسول اکبری؛ حسین مروج؛ کامران رضا یزدی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 73-81

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.54593

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین معادلات پیش‌بینی انرژی قابل سوخت‌وساز ظاهری تصحیح‌شده برای نیتروژن (AMEn) در 11 رقم جوِ رایج (والفجر، کارون، بهمن، ارس، دشت، افضل، زرجو، کویر، ریحانی، ماکویی و یوسف) در استان البرز تهیه شد. همة این ارقام از لحاظ آنالیز تقریبی، نشاسته، الیاف نامحلول در شویندة خنثی و الیاف نامحلول در شویندة اسیدی، تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

مطالعۀ اثر بره‌موم و موننسین در شیر برعملکرد رشد، خوراک مصرفی، و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‏های شیرخوار هلشتاین

پیمان پراویان؛ غلامعلی نهضتی؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 45، شماره 1 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 43-50

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.51748

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیرات تغذیه‏ای بره‌موم بر عملکرد رشد، خوراک مصرفی، و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‏های شیرخوار هلشتاین، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیرۀ آزمایشی (تیمار) و 10 تکرار (گوساله) به مدت 52 روز صورت گرفت. جیره‏ها شامل: جیرۀ اول: شاهد (بدون موننسین در استارتر و بدون بره‌موم در شیر)، جیرۀ دوم: استارتر بدون موننسین ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم روی عملکرد و متابولیت های خونی گاوهای هلشتاین

ایوب لکی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی

دوره 44، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 235-245

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.36151

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین قابل متابولیسم(MP) جیره روی عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل زایش بود. 24 راس گاو هلشتاین(میانگین وزن بدن23±580، میانگین روزهای شیردهی 23±30 و میانگین تعداد شکم زایش 5/0±4/2) به طور تصادفی با 4 جیره حاوی 1) 60/10، 2) 07/11، 3) 54/11 و 4) 00/12 درصد پروتئین قابل متابولیسم براساس ماده خشک به مدت 55 روز تغذیه ...  بیشتر

مقایسه¬ی جاذب¬های معدنی زئولیت و بنتونیت با جاذب آلی مایکوزورب و جاذب آلی- معدنی بیوتکس از لحاظ توانایی جذب آفلاتوکسین B1

مجید سواری؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی؛ محمد جوان¬نیکخواه

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 105-112

https://doi.org/10.22059/ijas.2013.32158

چکیده
     مایکوتوکسین­ها متابولیت­های ثانویه­ی تولید شده توسط قارچ­ها، متعاقب آلوده شدن محصولات خوراکی هستند. یکی از مؤثرترین روش­ها برای مقابله با مسمومیت آفلاتوکسینی استفاده از جاذب­های سموم قارچی است. هدف این مطالعه مقایسه­ی جاذب­های مختلف شامل بنتونیت، زئولیت، جاذب تجاری آلی (مایکوزورب) و جاذب تجاری معدنی-آلی (بیوتکس) ...  بیشتر

تاثیر افزودنی های باکتریایی بر ارزش غذایی و تجزیه پذیری شکمبه ای یونجه سیلو شده

مهدی دهقان بنادکی؛ فاطمه کاظمی؛ ابوالفضل زالی؛ کامران رضایزدی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 327-335

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29340

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تاًثیر دو نوع افزودنیهای میکروبی بر ارزش غذایی و تجزیهپذیری شکمبه ای مواد مغذی یونجه سیلو شده بود. تیمارها شامل:1- یونجه سیلو شده بدون افزودنی (شاهد)، 2- تیمار شده با افزودنی میکروبی ایکوسایل،3- تیمار شده با لاکتیسیلمایز و4- تیمار شده با ترکیب هر دو افزودنی ایکوسایل و لاکتیسیل مایز به مقداری نیمی از تیمار های 2 ...  بیشتر

مقایسه اثر فرآوری علوفه خلر، برانرژی قابل متابولیسم برآورد شده با استفاده از روشهای برون تنی

نرگس وحدانی؛ حسین مروج؛ کامران رضا یزدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 249-260

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28533

چکیده
  جهت افزایش ارزش غذایی و کاهش ترکیبات ضد تغذیه ای (اگزالیل دی آمینو پروپیونیک اسید (?-ODAP) و تانن متراکم) علوفه خلر، از محلول های قلیایی سدیم هیدروکسید ، سدیم بیکربنات، پتاسیم پرمنگنات و خاکستر چوب ، پلی اتیلن گلیکول با وزن مولکولی 6000 ، و خیساندن با آب استفاده شد. انرژی قابل متابولیسم علوفه خلر فرآوری شده و بدون فرآوری با استفاده از آزمون ...  بیشتر

بررسی افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حسین عبدی بنمار؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 221-230

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه‌ای به جیره‌های حاوی سطوح مختلف پروتئین بر عملکرد تولیدی و فراسنجه‌های تخمیری گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بود. تعداد 21 رأس گاو شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 جیره و 7 گاو در هر جیره به مدت 35 روز تحت آزمایش قرار ...  بیشتر

اثر کاهش ترکیبات فنولیک با استفاده از فرآوری‌های مختلف بر ترکیبات شیمیایی و طبقه‌بندی پروتئین خام علوفه اسپرس به روش کیسه‌های نایلونی، CNCPS و AFRC

حامد خلیل وند بهروزیار؛ مهدی دهقان بنادکی؛ کامران رضایزدی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 391-403

چکیده
  این پژوهش بر اساس سیستم‌های رایج خوراکدهی نشخوارکنندگان، به بررسی تأثیر تانن‌های متراکم بر قابلیت دسترسی پروتئین خام علوفه اسپرس پرداخته است. فرآوری‌های مورد استفاده شامل پلی‌اتیلن گلیکول (وزن مولکولی 6000)، سدیم هیدروکسید، سدیم بیکربنات، پتاسیم پرمنگنات، خاکستر چوب، آب و اوره بود. توزیع پروتئین خام علوفه با استفاده از روش کیسه‌های ...  بیشتر

اثر دانه گندم در جیره‌های پیش از زایش روی متابولیت‎ها و هورمون‎های پلاسمای گاوهای شیری در دوره انتقال

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ حمید امانلو؛ کامران رضایزدی؛ آرمین توحیدی

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 253-263

چکیده
  68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‎بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش مطالعه شود. جیره 1 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم) و جیره 2 شامل منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت) بودند. جیره‌ها به صورت ...  بیشتر

مطالعه اثر اسید لینولئیک مزدوج تولید و ترکیب شیر، توازن انرژی و فراسنجه‌های خون گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی

عطا مهدوی؛ کامران رضایزدی؛ احمد زارع شحنه؛ مهدی دهقان بنادکی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر مکمل اسید لینولئیک مزدوج (CLA) بر روی تولید شیر و ترکیب آن، توازن انرژی و فراسنجه های خون در گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی بود. این آزمایش با استفاده از 15 راس گاو هلشتاین چند بار زایش، با روزهای شیردهی 3 ±20 و وزن اولیه 8±637 کیلوگرم انجام گرفت. گاوها بر اساس رکوردهای شیر تولیدی بلوک‌بندی شده و سپس ...  بیشتر

بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

امین خضری؛ کامران رضا یزدی؛ محسن دانش مسگران؛ محمد مرادی شهربابک؛ محمدرضا محمد آبادی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف ساکارز و نشاسته در جیره کاملاً مخلوط شده بر تخمیر، سوخت- ساز نیتروژن در شکمبه و عملکرد گاوهای شیرده، از چهار راس گاو شیرده هلشتاین دارای فیستولای شکمبه در قالب طرح مربع لاتین 4×4 با چهار دوره 28 روزه استفاده شد. جیره‏های آزمایشی حاوی مقادیر مختلف ساکارز و نشاسته خالص ذرت بوده که ساکارز خالص ...  بیشتر

مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‌ای و سنتز نیتروژن میکروبی در گاوهای شیری اواخر دوره شیردهی

مهدی کاظمی بن چناری؛ کامران رضایزدی؛ علی نیکخواه؛ حمید کهرام؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  به منظور مطالعه اثر نیتروژن منبع پپتیدی بر قابلیت هضم مواد مغذی، الگوی تخمیر شکمبه‎ای و سنتز نیتروژن میکروبی از 3 راس گاو شیری چند بار زایش کرده دارای فیستولای دائم شکمبه‎ای با وزن بدن 13 ± 682 کیلوگرم و روزهای شیردهی20±210 روز در قالب طرح چرخشی با سه دوره 21 روزه (14 روز اول آن به منظور دوره عادت‎دهی و 7 روز آخر به منظور جمع‎آوری نمونه‎ها) ...  بیشتر

اثر روغن منداب روی عملکرد و خصوصیات لاشه گوساله‌های نر هلشتاین

مهدی افتخاری؛ کامران رضایزدی؛ علی نیکخواه؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  بیست و چهار رأس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن اولیه57±217 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 جیره آزمایشی، جیره شاهد بدون روغن منداب و جیره‌های حاوی 2% و 4% روغن منداب (بر اساس ماده خشک جیره) و 8 واحد آزمایشی(تکرار) در هر جیره به مدت 120 روز تغذیه گردیدند. میزان مصرف ماده خشک به صورت روزانه و افزایش وزن گوساله‌ها به صورت ماهانه اندازه‌گیری ...  بیشتر

تاثیر تغذیه موننسین و پروپیلن گلیکول بر تولید و ترکیب شیر و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین

حشمت اله بهرامی یکدانگی؛ کامران رضایزدی؛ مهدی دهقان بنادکی؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  در این پژوهش از 16 راس گاو هلشتاین (8 راس زایش اول و 8 راس زایش دوم به بالا) با میانگین روزهای شیردهی 30±60 روز و میانگین تولید شیر 3 ± 33 کیلوگرم در روز در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با اندازه گیری‌های تکرار شده استفاده شد. گاوها بر اساس تعداد زایش به دو بلوک یک زایش و دو زایش به بالا و به طور تصادفی به چهار جیره آزمایشی اختصاص داده شدند. ...  بیشتر

اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

حسین عبدی بنمار؛ کامران رضا یزدی؛ علی نیکخواه

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعه اثر پوسته پنبه دانه و اندازه قطعات یونجه خشک بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین بود. تعداد 12 رأس گاو شیرده هلشتاین در اواسط دوره شیردهی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب یک طرح چرخشی با سه دورة آزمایش، چهار تیمار و سه گاو در هر تیمار تحت آزمایش قرار گرفتند. عامل اول دو اندازه بلند و کوتاه یونجه و عامل دوم دو سطح صفر ...  بیشتر

اثر دو نوع چربی محافظت شده در اوایل دوره شیردهی بر روی عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین

مهدی گنج خانلو؛ کامران رضا یزدی؛ غلامرضا قربانی؛ حسین مروج؛ مهدی دهقان بنادکی؛ محمدرضا امامی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور مطالعه پاسخ عملکردی گاوهای پرتولید در اوایل دوره شیردهی به دو نوع چربی محافظت شده، 12 رأس گاو هلشتاین (سه رأس زایش اول و 9 رأس چند شکم زایش کرده به ترتیب با روزهای شیردهی 1±24 روز و 4±28 روز( در قالب یک طرح چرخشی متوازن 3*3، مورد استفاده قرار گرفتند. گاوها به صورت تصادفی به سه گروه چهار تایی تقسیم شدند و به ترتیب در سه دوره 21 روزه، سه ...  بیشتر

اثر منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش روی ماده خشک مصرفی، توازن انرژی، تخمیر در شکمبه، تولید و ترکیب شیر گاوهای هلشتاین

حمیدرضا میرزایی الموتی؛ کامران رضایزدی؛ حمید امانلو؛ آرمین توحید

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  68 راس گاو شیری هلشتاین آبستن نزدیک به زایش بر اساس تعداد زایش (38 راس گاو زایش اول و 30 راس گاو چند بار زایش کرده) بلوک‌بندی شدند تا اثر دو منبع کربوهیدرات در جیره‌های پیش از زایش بر آنها مطالعه شود. جیره 1 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه سریع در شکمبه (دانه گندم غلتک زده شده) و جیره 2 حاوی منبع کربوهیدرات با تجزیه کند در شکمبه (دانه ذرت آسیاب ...  بیشتر