تعدیل تأثیر تنش القایی با تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه‌های گوشتی

فخرالدین عابد درگاهی؛ حسن درمانی کوهی؛ رضا حسن ساجدی؛ محمد روستایی علی مهر

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 223-236

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.253102.653621

چکیده
  این آزمایش در قالب طرح کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل 2×3 با دو سطح تزریق کورتیکوسترون (تزریق روغن و تزریق کورتیکوسترون) و سه سطح مصرف پروبیوتیک (1- بدون کاربرد پروبیوتیک، 2 و 3- به ترتیب 105×8/0 و 105×6/1 عدد از اسپور باسیلوس سوبتلیس در هر گرم خوراک) به منظور تعدیل تأثیر تنش القایی تزریق کورتیکوسترون با استفاده از پروبیوتیک در جوجه­های ...  بیشتر

مقایسۀ تأثیر پادزیست محرک رشد با برخی زیست‌یار‏های داخلی و محصولات همسان وارداتی بر شاخص‏های عملکردی، اقتصادی و ریخت‏شناسی رودۀ کوچک در جوجه‏های گوشتی

عارف محمودتبار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ محسن شرفی؛ ناهید مژگانی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 321-334

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.236971.653541

چکیده
  این آزمایش باهدف بررسی‌ و ارزیابی تأثیر پادزیست (آنتی‏بیوتیک) محرک رشد با برخی زیست‌یار (پروبیوتیک)‏های داخلی و فرآورده‌های همسان وارداتی بر عملکرد، شاخص‏های اقتصادی و ریخت‏شناختی رودۀ کوچک با شمار 540 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ گوشتی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار و پنج تکرار انجام شد. زیست‌یار‏های پدی‏گارد و لاکتوفید به‏عنوان ...  بیشتر

بررسی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه‌شده با آرد بلوط

فاطمه قربانی؛ مصطفی محقق

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 363-370

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.226942.653502

چکیده
  هدف از این بررسی ارزیابی بیان ژن تریپسین در بافت پانکراس جوجه­های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های بلوط تانن­دار بود. در این آزمایش، از سه جیره (شاهد یا کنترل، جیرۀ حاوی 15 درصد و جیرۀ حاوی 20 درصد بلوط) برای تغذیۀ جوجه‌های گوشتی در طول دورۀ 42 روزه استفاده شد. در روزهای 21 و 42 روزگی، از 36 جوجۀ گوشتی (18 جوجه برای هر زمان، شش جوجه برای هر تیمار) ...  بیشتر

تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ آبی و تفالۀ ‌انگور‌ یاقوتی (V. venifera) در مقایسۀ با پاداکسندۀ تجاری (BHT) بر شاخص‌های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور در جوجه‌های‌ گوشتی

مهدی هدایتی؛ میلاد منافی؛ شادی الماسی؛ روح الله کریمی

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 439-451

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.243113.653565

چکیده
  این آزمایش برای ارزیابی تأثیر کاربرد عصارۀ ‌متانولی، عصارۀ ‌آبی و تفالۀ ‌‌انگور ‌یاقوتی (V. venifera) در مقایسه با پاداکسندۀ (آنتی‌اکسیدان) تجاری (BHT) بر شاخص­های عملکردی، ‌ایمنی و پاداکسندگی سرم خون و جمعیت باکتریایی رودۀ کور (‌سکوم) در جوجه‌های ‌گوشتی انجام گرفت. 150 قطعه جوجۀ یک ‌روزۀ گوشتی سویۀ راس­ 308 جنس نر، در پنج گروه آزمایشی، ...  بیشتر

تأثیر مکمل‌ بستر بنتونیت سدیم و تراکم گله بر عملکرد جوجه‌های گوشتی و کیفیت بستر در تابستان

مازیار محیطی اصلی؛ معین قناعت پرست رشتی؛ میثم توکلی الموتی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 441-451

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59799

چکیده
  این آزمایش به­منظور بررسی تأثیر مکمل بستر بنتونیت­سدیم و تراکم گله بر عملکرد و کیفیت بستر با استفاده از 252 قطعه جوجۀ ­گوشتی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار به­صورت فاکتوریل (2×3) و چهار تکرار انجام ­شد. عامل‌های آزمایشی شامل تراکم در واحد سطح (14؛ تراکم کم و 18؛ تراکم زیاد / پرنده در هر مترمربع) و سه سطح مکمل بستر بنتونیت­سدیم ...  بیشتر

استفاده از خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجه های گوشتی

منصور یزدانیار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 351-359

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56820

چکیده
  سطوح خیساب مایع ذرت در تغذیۀ مرطوب جوجۀ ‌گوشتی بر عملکرد و وزن نسبی اندام‌های داخلی با استفاده از 300 قطعه جوجۀ ‌گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 5 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار بررسی شد. جیره‌های آزمایشی شامل: 1. شاهد-خشک: جیرۀ پایۀ بدون آب و خیساب مایع ذرت، 2. شاهد-مرطوب: جیرۀ پایه با آب و بدون خیساب، 3. جیرۀ مرطوب حاوی 10 درصد ...  بیشتر

تأثیر پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان در مقایسه با آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، مورفولوژی روده و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

محمد رضا گنجه؛ محمد سالار معینی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 289-299

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56423

چکیده
   این مطالعه به‌منظور بررسی امکان استفاده از پودر و عصارۀ هیدروالکلی زنیان به‌جای آنتی‌بیوتیک محرک رشد ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد، وزن نسبی اندام‌های داخلی، فراسنجه‌های خونی، فلور میکروبی روده، مورفولوژی پرزهای روده و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش با استفاده از 288 قطعه جوجه خروس گوشتی راس 308 در قالب ...  بیشتر

تأثیرات اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به سندروم آسیت در جوجه‌های گوشتی

علی اصغر ساکی؛ مجتبی حقیقت؛ اعظم یوسفی؛ میلاد منافی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 325-334

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56426

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسیدهای چرب غیراشباع بر ابتلا به آسیت، آزمایشی با استفاده از 136 قطعه جوجه خروس با 2 تیمار و 4 تکرار و 17 جوجه در هر تکرار اجرا شد. تیمارها شامل 1. جیرۀ دارای 4 درصد روغن سویا (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 112/0) و 2. جیره‌ای با 5/5 درصد روغن طیور (نسبت اسیدهای چرب امگا 3 به امگا 6 برابر 201/0) بود. به منظور القای آسیت از بیست‌و‌یکمین ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت جوجه‌های گوشتی

ارسلان نباتی؛ سید داود شریفی؛ شکوفه غضنفری

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 159-168

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55647

چکیده
  تأثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و پروتئین جیره بر عملکرد و کیفیت گوشت در جوجه‌های گوشتی با استفاده از 320 قطعه جوجۀ گوشتی سویۀ راس 308 در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح پروتئین (توصیۀ کاتالوگ سویۀ راس 308 و 10 درصد بیشتر از آن) و چهار سطح کراتین منوهیدرات (صفر، 1/0، 3/0 و 5/0 درصد جیره) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه (به ...  بیشتر

تأثیرات تغذیۀ سطوح بالای ال-آرژنین در دورۀ آغازین بر تولید و کیفیت گوشت و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

مرضیه ابراهیمی؛ احمد زارع شحنه؛ محمود شیوازاد؛ زربخت انصاری پیرسرائی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 169-179

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55648

چکیده
  هدف از مطالعۀ حاضر تعیین تأثیرات سطوح بالای ال-آرژنین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و کیفیت گوشت لاشه در جوجۀ مرغ‌های گوشتی سویۀ راس در دورۀ آغازین بود. در این پژوهش 192 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 جیرۀ غذایی (100، 153، 168 و 183 درصد آرژنین قابل‌هضم بر اساس توصیۀ کاتالوگ راس) و 4 تکرار از 1 تا 10 روزگی تغذیه شدند. ...  بیشتر

تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ

زهرا خرمی؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش آذرفر؛ اکبر چراغی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 153-161

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51818

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی اثر تزریق روغن زیتون (0 و 7/0 میلی‌لیتر) به درون کیسۀ زرده بر عملکرد تولیدی و افزایش حجم سینه در جوجه‌های گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ (0، 12، 24، 36، و 48 ساعت) اجرا شد. تعداد 800 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار، استفاده شد. وزن زندۀ جوجه‌های متأثر از 24 و 36 ساعت گرسنگی ...  بیشتر