اثر سطوح مختلف گلوتاتیون درون‌پوشانی‌شده بر‎ ‎کیفیت انجماد اسپرم گاو

طوبی ندری؛ سعید زین الدینی؛ آرمین توحیدی؛ غلامحسین ریاضی؛ مهدی ژندی؛ محسن شرفی

دوره 51، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 91-101

https://doi.org/10.22059/ijas.2020.285074.653720

چکیده
  هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر سطوح مختلف گلوتاتیون احیا در رقیق­کننده بر کیفیت اسپرم گاو پس از فرایند انجماد و ذوب بود. در پژوهش حاضر، رقیق­کننده حاوی نانولیپوزوم­های غنی‌شده با چهار سطح صفر، 1، 5/2 و 5 میلی‌مولار آنتی اکسیدان گلوتاتیون بود. لیپوزوم­های حاوی گلوتاتیون با استفاده از روش فیلم نازک تهیه شد. اندازه ذرات با استفاده ...  بیشتر

تأثیر لتروزل بر کیفیت و باروری اسپرم‌ منجمد- ذوب‌شده در خروس‌های مادر گوشتی

محبوب محمدی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ مهدی انصاری

دوره 48، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 141-151

https://doi.org/10.22059/ijas.2017.225029.653494

چکیده
  در این پژوهش تأثیر تجویز خوراکی لتروزل بر غلظت تستوسترون پلاسما و کیفیت و باروری اسپرم خروس­های مادر گوشتی پس از انجماد-یخ­گشایی بررسی شد. بیست قطعه خروس سویۀ راس 308 با سن 50 هفته به‌صورت تصادفی به چهار گروه پنج­تایی در پن­های انفرادی تقسیم و سطوح 0 (کنترل)، 5/0(L0.5)، 1 (L1)، 5/1 (L1.5) میلی­گرم لتروزل به ازای هر پرنده در روز دریافت کردند. ...  بیشتر

ارزیابی رقیق کننده های مختلف دست ساز منی برای بهبود کیفیت اسپرم زنبورعسل پس از انجماد

فاطمه دادخواه؛ غلامعلی نهضتی؛ مهدی ژندی؛ مجتبی اماموردی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 329-335

https://doi.org/10.22059/ijas.2016.59788

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، گرد‌آوری، انجماد اسپرم زنبورعسل Apis mellifera و ارزیابی چندین رقیق­کننده برای بهبود کیفیت اسپرم پس از انجماد- ذوب برای نخستین بار در ایران بود. گردآوری اسپرم از زنبورهای نر بالغ انجام شد. از سه رقیق‌‌کنندۀ مختلف که رقیق­کنندۀ اول شامل بافر و زردۀ تخم‌مرغ (TEY)، رقیق‌‌کنندۀ دوم بافر و 5/0 درصد لستین سویا (TSL0.5) و ...  بیشتر

تأثیر فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی دست‌ساز بر پایۀ لسیتین بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد

مهدی ژندی؛ رضا نوعی رازلیقی؛ محسن شرفی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 47-53

https://doi.org/10.22059/ijas.2015.54590

چکیده
  هدف این مطالعه ارزیابی فیلترکردن رقیق‌کنندۀ منی بر کیفیت اسپرم بز بعد از انجماد بود. 16 انزال از چهار بز (چهار انزال از هر بز) دو بار در هفته جمع‌آوری شد. بعد از جمع‌آوری منی و ارزیابی اولیه، نمونه‌های منی جمع‌آوری‌شده با هم مخلوط و سپس به دو قسمت مساوی تقسیم شدند. هر قسمت با یکی از دو رقیق‌کنندۀ زیر رقیق شد: 1. رقیق‌کنندۀ فیلترنشده ...  بیشتر

اثر افزودن ال-گلوتامین به رقیق‌کنندة تریس بر انجماد اسپرم پوشش‌دارشدة قوچ تالشی

ساناز حسن پور؛ محمد روستایی علی مهر؛ مهرداد محمدی

دوره 45، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 289-296

https://doi.org/10.22059/ijas.2014.53786

چکیده
  آزمایش به‌منظور بررسی اثر ال-گلوتامین بر انجماد اسپرم پوشش‌دارشده با استفاده از چهار رأس قوچ انجام گرفت. منی با استفاده از واژن مصنوعی متصل به لولة حاوی تریس-فروکتوز- 15 درصد زردة تخم‌مرغ جمع‌آوری شد. نمونه‌ها تجمیع و سانتریفیوژ شدند. پس از حذف مایع فوقانی و رقیق‌سازی رسوب، نمونه‌ها به پنج قسمت تقسیم شدند و به آن‌ها مقدار صفر، 40، ...  بیشتر