1. آثار استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول و بی‌کربنات‌سدیم بر بهبود ارزش تغذیه‌ای جیره‌های حاوی تانن در ‏جوجه‌های گوشتی

فرزانه محمدی؛ محمد هوشمند؛ رضا نقی ها؛ شیما حسینی فر

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 163-175

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.320859.653818

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف میوه بلوط (صفر یا 20 درصد جیره) و افزودنی خوراکی کاهش­دهنده سطح تانن (بدون افزودنی، 10 گرم پلی‌اتیلن‌گلیکول در کیلوگرم جیره و 25/0 درصد بی‌کربنات‌سدیم در جیره) بر عملکرد، تغییرات بافتی کلیه و کبد جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه سویه راس 308 (میانگین وزن 41 گرم و نسبت مساوی نر و ماده) بر پایه طرح ...  بیشتر

2. اثر یک خوراک غنی از ترکیبات فنلی بر بیان ژن‌های آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی

اسما مرادعلی‌پور؛ مصطفی محقق دولت آبادی؛ محمد هوشمند؛ موسی زرین

دوره 50، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 79-88

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.261406.653649

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی میزان بیان ژن آمیلاز و Actin-β در بافت‌های کبد و پانکراس جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف میوه‌ بلوط انجام شد. تعداد 264 قطعه جوجه گوشتی با جیره شاهد (بدون میوه بلوط) و جیره‌های حاوی 15 و 20 درصد میوه بلوط تغذیه شدند. در پایان دوره‌ آغازین و پایانی، از هر تیمار آزمایشی، 6 قطعه جوجه به‌طور تصادفی انتخاب و ...  بیشتر

3. تأثیر میوۀ بلوط و سطح متیونین جیره بر عملکرد تولیدی، وزن برخی اندام‌ها و ویژگی‌های استخوان درشت‌نی در مرغ گوشتی

فاطمه ندایی؛ محمد هوشمند؛ سیامک پارسایی؛ مهرداد معمار

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 219-228

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.227014.653504

چکیده
   تأثیر سطوح 0، 15و 20 درصد میوۀ بلوط به‌عنوان جایگزین ذرت در جیره‌های حاوی متیونین سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) و دو برابر سطح توصیه‌شده توسط NRC (1994) بر عملکرد تولیدی مرغ گوشتی با استفاده از 528 قطعه جوجۀ یک‌روزۀ سویۀ کاب 500 در قالب آزمایش فاکتوریل 3×2 بر پایۀ طرح کامل تصادفی با چهار تکرار و 22 قطعه جوجه در هر تکرار بررسی شد. در همۀ دوره­های ...  بیشتر