ارزیابی استراتژی‌های اصلاح‌نژاد در مرغان بومی مازندران با استفاده از شبیه‌سازی رایانه‌ای

بابک عنایتی؛ امیر رشیدی؛ رستم عبداللهی آرپناهی؛ محمد رزم کبیر

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 481-494

https://doi.org/10.22059/ijas.2019.263077.653653

چکیده
  هدف از پژوهش کنونی مقایسه استراتژی‌های اصلاح نژاد در گله­ مرغ بومی مازندران به کمک شبیه­سازی رایانه‌ای بود. صفات شبیه‌سازی­شده، وزن بدن در زمان تولد (BW1)، هشت هفتگی (BW8)، دوازده هفتگی (BW12)، زمان بلوغ جنسی (BWM)، سن بلوغ جنسی (AFE)، وزن اولین تخم­ (EWM)، میانگین وزن تخم­مرغ در هفته­های 28 تا 32 (EW28-32) و تعداد تخم­مرغ (EN) بودند. در استراتژی ...  بیشتر

جنبه های اقتصادی وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران

علی صادقی سفید مزگی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سیدرضا میرایی آشتیانی؛ پیتر آرایمر؛ تمتی جان برن؛ مهدی تقی نژاد

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 269-278

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28535

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، بررسی جنبه های اقتصادی و برآورد ضرایب شاخص برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش در گاوهای هلشتاین ایران بود. از مدل سازی زیست اقتصادی صفت به صفت، برای برآورد ارزش های اقتصادی صفات استفاده شد. ارزش اقتصادی مطلق برآورد شده برای وزن بدن بالغ و سن نخستین زایش، به ترتیب16400- و 17900- ریال به ازای یک گاو در سال بود. به دلیل تاثیر ...  بیشتر

اثر حذف صفت طول عمر از تابع هدف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

ساحره جوزی شکالگورابی؛ عبدالاحد شادپرور

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  به منظور بررسی اثر حضور یا عدم حضور صفت طول عمر از هدف انتخاب، 4 نوع شاخص انتخاب مختلف (شاخص 1- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و ارتفاع پستان عقب(Ruh)؛ شاخص 2- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و وضعیت استقرار سرپستانک های جلو(Ftp)؛ شاخص 3- با دخالت صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و اتصال پستان جلو (Fua) و شاخص 4- شامل صفات تولید شیر، درصد ...  بیشتر