تأثیر اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، شمارش پروتوزوآ، پروتئین قابل متابولیسم و بخش‌بندی پروتئین بر اساس CNCPS در گاودانه

فائزه شهبازی؛ مهدی کاظمی بن چناری؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حامد خلیلوندی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 545-556

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.267337.653664

چکیده
  تأثیر فرآوری گاودانه با اسید استیک و اتوکلاو بر تجزیه‌پذیری مواد مغذی، برخی فراسنجه‌های شکمبه‌ای، شمارش پروتوزوآ، و بخش‌بندی پروتئین بر اساس سیستم کرنل با استفاده از سه راس گوسفند دارای فیستولای شکمبه‌ای در آزمایش فاکتوریل 3 در 3 (دوره‌های 21 روزه) مورد بررسی قرار گرفت. سه تیمار آزمایشی شامل؛ 1) گاودانه خام؛ 2) گاودانه فرآوری­شده ...  بیشتر

تعیین ارزش تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی و استفاده از آن در تغذیه گوسفند

زهرا امینی فرد؛ مرتضی چاجی؛ طاهره محمدآبادی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 135-144

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61676

چکیده
  این آزمایش برای شناخت خصوصیات تغذیه‌ای برگ درخت پستة وحشی (خنجوک) با هدف استفاده از آن در جیرة گوسفند انجام شد. در آغاز خصوصیات شیمیایی برگ خنجوک اندازه‌گیری شد. آنگاه جیره‌هایی برای گوسفند حاوی 0، 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درصد برگ خنجوک تهیه شدند. برای تعیین بهترین مقدار جایگزینی آن با سیلاژ ذرت با روش تولید گاز، خصوصیات هضم و تخمیر جیره‌ها ...  بیشتر