1. آثار استفاده از پلی‌اتیلن‌گلیکول و بی‌کربنات‌سدیم بر بهبود ارزش تغذیه‌ای جیره‌های حاوی تانن در ‏جوجه‌های گوشتی

فرزانه محمدی؛ محمد هوشمند؛ رضا نقی ها؛ شیما حسینی فر

دوره 52، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 163-175

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.320859.653818

چکیده
  با هدف بررسی تأثیر استفاده از سطوح مختلف میوه بلوط (صفر یا 20 درصد جیره) و افزودنی خوراکی کاهش­دهنده سطح تانن (بدون افزودنی، 10 گرم پلی‌اتیلن‌گلیکول در کیلوگرم جیره و 25/0 درصد بی‌کربنات‌سدیم در جیره) بر عملکرد، تغییرات بافتی کلیه و کبد جوجه‌های گوشتی، تعداد 480 قطعه جوجه سویه راس 308 (میانگین وزن 41 گرم و نسبت مساوی نر و ماده) بر پایه طرح ...  بیشتر

2. تغییرات غلظت استروئیدهای جنسی و بیان ژن گیرنده‌های آنها در دوره بلوغ خروس‌های بومی

سینا لوهاری ییلاقی؛ مهرداد معمار؛ مصطفی محقق دولت آبادی؛ رضا نقی ها

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 37-44

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.289119.653736

چکیده
  به‌منظور بررسی تغییرات غلظت استروئیدهای جنسی و بیان ژن گیرنده‌های آنها در بیضه­های خروس­های بومی فارس، 24 قطعه خروس 5، 6، 7 و 8 ماهه به‌طور تصادفی انتخاب شدند. در هر نوبت نمونه­برداری شش خروس کشتار و نمونه‌های خون برای اندازه­گیری غلظت هورمون­های تستوسترون، استرادیول و پروژسترون و نمونه‌های بافت بیضه برای اندازه‌گیری میزان ...  بیشتر