قابلیت هضم چربی‌ها، غلظت اجزای چربی و هورمون‌های استروئیدی در سرم خون و ذخیره و الگوی توزیع چربی در لاشۀ مرغ‌های گوشتی تغذیه‌شده با جیره‌های حاوی کارواکرول، منتول و تیمول

میر حسن بیرانوند؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش اذرفر؛ عزت اله رفیعی علوی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 261-272

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.217434.653474

چکیده
  این پژوهش برای بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن مقادیر 400، 200 و 200 میلی‌گرم در کیلوگرم به ترتیب از کارواکرول، تیمول و منتول به یک جیرۀ شاهد بدون افزودنی بر ذخیره و توزیع چربی در لاشۀ جوجه­های گوشتی با استفاده از 96 قطعه جوجۀ گوشتی ماده از سن 12 تا 42 روزگی اجرا شد. افزودن کارواکرول، منتول و تیمول به جیره به ترتیب موجب کاهش معنی­داری در قابلیت ...  بیشتر

تأثیر افزودن موننسین و متافیکس به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های شکمبه و متابولیت‌های سرم خون در گاوهای شیردۀ هلشتاین

آرش آذرفر؛ یونس ستاری کرکزلو؛ علی کیانی؛ حشمت ا... خسروی نیا؛ مجید خالداری

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 245-260

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59030

چکیده
  به‌منظور بررسی و ارزیابی تأثیر افزودن موننسین و متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی‌کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) به جیره بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه­های تخمیر شکمبه و غلظت متابولیت‌های خون از چهار رأس گاو شیردۀ هلشتاین چند شکم­زا با میانگین وزنی 12±657 کیلوگرم و روزهای شیردهی 41±133 روز استفاده شد. گاوها به­طور تصادفی به جیره‌های ...  بیشتر

تأثیر موننسین و متافیکس بر قابلیت هضم ظاهری موادمغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر گاوهای شیرده هلشتاین

احمد قاسمی؛ آرش آذرفر؛ علی کیانی؛ حشمت‌اله خسروی نیا

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 465-476

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56831

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر مکمل جیره‌ای موننسین با متافیکس یا بدون متافیکس (ترکیبی از اسیدهای دی کربوکسیلیک آلی مالات و فومارات) بر قابلیت هضم مواد مغذی، تولید و ترکیب شیر و الگوی اسیدهای چرب شیر، از 4 رأس گاو شیرده هلشتاین چند شکم‌زا با میانگین وزنی 12 ± 657 کیلوگرم و روزهای شیردهی  133 ± 41روز در قالب یک طرح مربع لاتین 4×4 استفاده ...  بیشتر

عملکرد تولیدی و توسعة عضلة سینه در جوجة گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس‌از تفریخ در پاسخ به تزریق گلوکونات‌کلسیم

جعفر آروان؛ حشمت اله خسروی نیا؛ سعید محمدزاده

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 93-101

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54595

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی تأثیر صفر، 12، 24، 36 و 48 ساعت گرسنگی پس ‌از تفریخ، با و بدون تزریق زیرجلدی 6/0 میلی‌لیتر گلوکونات‌کلسیم بر عملکرد تولیدی و توسعة عضله سینه در جوجة گوشتی تا 28 روزگی اجرا شد. گرسنگی پس از تفریخ، مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه در دوره‌های سنی مختلف تا 28 روزگی را به طور معناداری کاهش داد. تزریق گلوکونات کلسیم موجب بهبود ...  بیشتر

تأثیر تزریق روغن زیتون به درون کیسۀ زرده بر عملکرد رشد و توسعه سینه در جوجۀ گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ

زهرا خرمی؛ حشمت اله خسروی نیا؛ آرش آذرفر؛ اکبر چراغی

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 153-161

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51818

چکیده
  این آزمایش با هدف بررسی اثر تزریق روغن زیتون (0 و 7/0 میلی‌لیتر) به درون کیسۀ زرده بر عملکرد تولیدی و افزایش حجم سینه در جوجه‌های گوشتی متأثر از تنش گرسنگی پس از تفریخ (0، 12، 24، 36، و 48 ساعت) اجرا شد. تعداد 800 قطعه جوجۀ گوشتی یک‌روزه، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 10 تیمار و 4 تکرار، استفاده شد. وزن زندۀ جوجه‌های متأثر از 24 و 36 ساعت گرسنگی ...  بیشتر

تأثیرافزودن تفالۀ اسانس‌گیری‌شده مرزۀ خوزستانی به جیرۀ بره‌های پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی

سیده سهیلا نوشادی؛ آرش آذرفر؛ داریوش علیپور؛ حشمت‌الله خسروی نیا

دوره 45، شماره 2 ، مرداد 1393، ، صفحه 163-171

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2014.51819

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جایگزینی تفالۀ اسانس‌گیری‌شدۀ مرزۀ خوزستانی به‌جای یونجه در سطوح صفر (تیمار شاهد)، 25، 50، 75، و 100 در جیرۀ برۀ پرواری بر پویایی تولید گاز به روش آزمایشگاهی بود. جیره‌های آزمایشی براساس 20 درصد علوفه و 80 درصد کنسانتره تنظیم گردید. جایگزینی تفالۀ مرزه به‌جای یونجه تأثیر معنی‌داری بر تولید گاز در ساعات ...  بیشتر

اثر اسانس مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در آب آشامیدنی، بر نسبت اسید های چرب امگا-6 به امگا-3، محتوی کلسترول و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی

حشمت اله خسروی نیا؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مسعود علیرضایی؛ رضا شهسواری؛ صدیقه قاسمی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 71-81

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32154

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر افزودن اسانس مرزه خوزستانی به آب آشامیدنی بر میزان کلسترول،  ترکیب اسید های چرب و پایداری لیپیدها در عضله سینه نیمچه های گوشتی انجام شد. تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی یکروزه (سویه کاب 500) برای بررسی 6 تیمار شامل افزودن مقادیر صفر، 200، 300، 400 و 500 میلی گرم اسانس مرزه خوزستانی و 500  میلی گرم توئین-80 در هر لیتر ...  بیشتر