اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

راحله صادقی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 313-320

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50374

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر 9 نسل انتخاب واگرا برای وزن بدن در چهارهفتگی، بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب برای وزن بدن در چهار‌هفتگی، سن بلوغ جنسی را در لاین‌های انتخاب‌شده برای افزایش (HW) و کاهش وزن بدن (LW) در مقایسه با لاین کنترل به‌طور متوسط به‌ترتیب 7 و 3 روز افزایش داده ...  بیشتر

افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه

نجمه سادات روحانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مریم نیکخواه

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 177-186

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.35567

چکیده
   به منظور بررسی امکان تغییر غلظت و فعالیت آنزیم لایزوزیم در تحقیق حاضر چهار اسیدآمینه آسپاراژین، آرژنین، گلایسین و متیونین به جیره غذایی بلدرچین­های تخمگذار مکمل شد. برای مکمل سازی اسیدهای آمینه، یکسان بودن محتوای پروتئینی جیره در تمام گروه­های آزمایشی اساس کار قرار گرفت و بدین منظور مقدار اسیدهای آمینه مکمل افزوده شده در ...  بیشتر