تعیین سطح بهینه جرم ذرت در جیره جوجه‌های گوشتی بر مبنای روش مدیریت تصمیم گیری چندشاخصی و حداکثرسازی سود اقتصادی

امیرحسین علیزاده قمصری؛ سید عیداله حسینی؛ فرید شریعتمداری؛ مجید توکلی؛ هوشنگ لطف الهیان

دوره 50، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 149-157

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.280911.653701

چکیده
  آزمایشی به­منظور تعیین سطح بهینه جرم ذرت (حاوی روغن زیاد) در جیره جوجه­های گوشتی انجام شد. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج گروه آزمایشی، پنج تکرار و 30 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی از سن 15 تا 42 روزگی صورت گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل پرندگان دریافت­کننده سطوح صفر (شاهد)، 5، 10، 15 و 20 درصد جرم ذرت بودند. در طول دوره آزمایش ...  بیشتر

تعیین سطح مناسب متیونین در مرغ‌های مادر گوشتی با استفاده از روش اقتصادی حداکثرسازی سود و تصمیم‌گیری بر مبنای پاسخ‌های چندگانه

سید عبداله حسینی؛ مجتبی زاغری؛ هوشنگ لطف الهیان؛ محمود شیوازاد؛ حسین مروج

دوره 42، شماره 4 ، اسفند 1390، ، صفحه 329-336

چکیده
  به منظور تعیین سطح مناسب متیونین در جیره مرغ‌های مادر گوشتی آرین، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با شش تیمار (جیره‌ها حاوی سطوح 2/0، 25/0، 3/0، 35/0، 4/0 و 45/0 درصد متیونین)، با 5 تکرار و 7 قطعه مرغ و یک قطعه خروس در هر تکرار به مدت 8 هفته (35-28 هفتگی) انجام شد. جیره‌ها از لحاظ مواد مغذی یکسان بودند به‌طوری که تنها عامل متغیر میزان متیونین موجود ...  بیشتر