اثرات خطا و نقص شجره‌ بر پیش بینی ارزش اصلاحی و رتبه‌بندی حیوانات در گاوهای شیری

محمد رزم کبیر؛ فرید فتحی؛ رستم عبدالهی آرپناهی

دوره 49، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 535-545

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.246757.653591

چکیده
  وجود شجره کامل به عنوان یکی از فرضیات ارزیابی ژنتیکی حیوانات با معادلات مختلط است. در این پژوهش، با هدف تأثیر روابط خویشاوندی بر ارزیابی ژنتیکی، از اطلاعات شجره و تولید 100 گله بزرگ گاو شیری تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام ایران استفاده شد. داده ها مربوط به 302860 رأس گاو در دوره اول شیردهی بودند که شجره کامل این حیوانات توسط نرم‌افزار DMUTrace  ...  بیشتر

تعیین شمار رکورد روز آزمون موردنیاز هر دام برای جایگزینی مدل رگرسیون تصادفی با مدل متداول دورۀ شیردهی

رستم عبداللهی آرپناهی؛ محمد رزم کبیر؛ محمدباقر صیادنژاد؛ علیرضا اقبال

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 391-398

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.240961.653555

چکیده
  با توسعۀ مدل‌های آماری مختلط برای ارزیابی صفات تکرارشده در طول زمان، مدل رگرسیون تصادفی (RRM) جایگزین مدل دورۀ شیردهی (LM) شده است. کمترین شمار رکورد روز آزمون لازم در هر دورۀ شیردهی به ازای هر حیوان برای جایگزینی LM با RRM یک چالش در ارزیابی ژنتیکی است. در این بررسی از 381236 رکورد روز آزمون مربوط به 44117 گاو شیری از هشت گله با دورۀ شیردهی اول ...  بیشتر