تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی غنی‌سازی مجموعه‌های ژنی در حد فاصل مراحل تسهیم و بلاستوسیست ‏توسعه جنینی گاو با استفاده از داده‌های ریز آرایه ‏DNA

پیمان خواجه غیاثی؛ مهدی امین افشار؛ مصطفی قادری زفره ایی؛ ناصر امام جمعه کاشان؛ محمود هنرور

دوره 53، شماره 1 ، اردیبهشت 1401، ، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2022.332322.653850

چکیده
  به منظور درک علل مرگ‌ومیر و همچنین قابلیت زنده مانی جنین گاو، شناخت مسیرهای متابولیکی و الگوهای بیان مجموعه ژنی مرتبط با مراحل حد فاصل تسهیم و بلاستوسیت ضروری  به نظر می رسد. با این انگیزه در این پژوهش مجموعه­های ژنی غنی‌سازی شده از یک سلول تخم تا مرحله 16 سلولی و بلاستوسیست در توسعه جنینی گاو مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، داده‌های ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی با استفاده از کد‌های ‏R

زهرا اکبری؛ آرش اردلان؛ مصطفی قادری زفره ایی؛ فرجاد رفیعی؛ میثاق مریدی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 313-336

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.296109.653768

چکیده
  انتخاب ژنومی از بزرگ­ترین پیشرفت‌های حوزه به­نژادی حیوانات و گیاهان در اوایل قرن بیست و یکم میلادی محسوب می‌گردد. روال ارزیابی ژنومی، که روی انتخاب به کمک نشانگر بنا نهاده شد، متکی به پیش­فرض وجود عدم تعادل پیوستگی بین نشانگرهای تک ­نوکلئوتیدی (SNP) متراکم در سطح ژنوم و جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمی (QTL) است.  از نظر ارزیابی ...  بیشتر