برآورد زیان‌های مالی ناشی از وقوع سقط جنین در گله‌های گاو شیری با استفاده ‏از مدل بودجه‌بندی جزیی

حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 52، شماره 4 ، بهمن 1400، ، صفحه 261-270

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.325915.653834

چکیده
  سقط جنین در گاو شیری را می‌توان به دو نوع سقط سبک (سقط بین روزهای 60 تا 260 آبستنی بدون تغییر در نوبت زایش) و سنگین (از دست دادن جنین بعد از روز 200 آبستنی با شروع یک دوره شیردهی جدید)، تعریف نمود. بر اساس این تعریف، زیان­های مالی سقط ممکن است با توجه به نوع سقط در سطح گله متفاوت باشد. برای این منظور، از روش بودجه بندی جزیی، در 6 گله گاو شیری ...  بیشتر

شناسایی نشانه‌های انتخاب مرتبط با مقاومت به بیماری لکوز (‏BLV‏) در گاوهای هلشتاین ایران‏

مهدی جوان نیکخواه؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد حسین مرادی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 52، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 23-35

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2021.311808.653805

چکیده
  بیماری ویروس لکوز گاوی (BLV) یکی از بیماری‌های کشنده ویروسی است که هر ساله با ضررهای اقتصادی زیادی در صنعت گاو شیری، همانند کاهش توان تولیدی و عملکرد تولیدمثلی حیوانات مبتلا و درنهایت حذف آن‌ها همراه است. هدف از اجرای این پژوهش شناسایی نشانه­های انتخاب مرتبط با مقاومت به BLV در گاوهای هلشتاین ایران بود. به این منظور مجموع ۱52 حیوان برای ...  بیشتر

ارزیابی روش‌های مدیریتی مؤثر بر نرخ آبستنی در تعدادی از گله‌های گاوهای هلشتاین ایران

سارا حسنوندجوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 51، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 253-262

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.300802.653776

چکیده
  نرخ آبستنی یک صفت مهم در بهره­وری صنعت گاو شیری است. برای ارزیابی روش­های مدیریتی مؤثر بر نرخ آبستنی در گله‌های هلشتاین ایران، اطلاعات مدیریت تولیدمثلی 60 گله (استان­های تهران، اصفهان، البرز و خراسان رضوی) براساس مدیریت گله در سال 1396 از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از رویه مدل مختلط (Proc MIXED) نرم­افزار ...  بیشتر

قیمت‌گذاری شیر خام بر مبنای فرآورده‌های لبنی پر مصرف در بازار ایران

معصومه توکل نیا؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نرگس شیروانی بروجنی؛ غلامرضا قربانی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 9-16

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2020.287304.653729

چکیده
  در این پژوهش، برای قیمت‌گذاری شیر یک روش چند مؤلفه‌ای پیشنهاد و با روش فعلی مابه التفاوت جزئی مقایسه شد. برای این منظور از خصوصیات کمّی و کیفی شیر خام و محصولات لبنی، اطلاعات اقتصادی مربوط به قیمت فروش و هزینه تولید محصولات لبنی در سال 1396 استفاده شد. پنیر، خامه، شیرخشک بدون چربی و شیر نوشیدنی بعنوان محصولات مرجع و پر مصرف در نظر گرفته ...  بیشتر

برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

سارا حسنوند جوانمرد؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ محمد دادپسند

دوره 47، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 531-538

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.132186.653353

چکیده
  فراسنجه‌های ژنتیکی و فنوتیپی برای سودآوری در سه دورة اول شیردهی و مجموع سه دوره به‌عنوان طول عمر تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران، با اطلاعات 82065 گاو از 423 گله که در سال­های 1379 تا 1390 به‌وسیلة مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدهای دامی ایران گرد­آوری شده بود، برآورد شد. داده‌های اقتصادی از سه گاوداری بزرگ استان اصفهان گرد­آوری شد. ...  بیشتر

تحلیل فنوتیپی رخداد سقط در گاوهای هلشتاین ایران

حمیده کشاورزی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی؛ رسول کوثر

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 409-419

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59796

چکیده
  این پژوهش به­ منظور بررسی میزان رخداد سقط با توجه به تعریف‌های مختلف و تأثیر اقلیم و اندازۀ گله روی این عارضه و همچنین برآورد روند فنوتیپی آن صورت پذیرفت. در این بررسی از 255781 رکورد زایش مربوط به 88502 رأس گاو که از 16 گلۀ شیری گردآوری­شده در بازة زمانی سال­های 1383 تا 1393، استفاده شد. میزان رخداد سقط و عامل‌های مؤثر بر آن به ترتیب با رویه­های ...  بیشتر

ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند ایران در مقایسه با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

نیما نادری؛ غلامرضا قربانی؛ علی صادقی سفید مزگی

دوره 47، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 473-480

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59923

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین ویژگی‌های فیزیکی، ترکیب شیمیایی و جداسازی زیربخش‌های پروتئینی تفاله‌های چغندرقند تولیدشده در ایران و مقایسة آن با مقادیر جدول‌های سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل بود. شمار 39 نمونه از سیزده کارخانة قند و شکر از سراسر کشور گردآوری و بررسی شد. توزیع اندازة ذرات نمونه‌ها با استفاده از غربال پنسیلوانیا ...  بیشتر

پیامدهای تولیدمثلی اسپرم تعیین جنسیت شده در گله های هلشتاین استان اصفهان

علی جبار زارع؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ غلامرضا قربانی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 271-276

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56421

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی پیامدهای استفاده از اسپرم تعیین‌جنسیت‌شده بر ماده‌زایی، نرخ گیرایی و بروز ناهنجاری‌های تولیدمثلی (سخت‌زایی، سقط و مرده‌زایی) در تلیسه‌های هلشتاین بود. بدین منظور اطلاعات چهار گاوداری صنعتی استان اصفهان بین سال‌های 1386 تا 1392 جمع‌آوری و با استفاده از رویۀ GENMOD نرم‌افزار آماری SAS آنالیز شد. ماده‌زایی اسپرم ...  بیشتر

تحلیل فنوتیپی و ژنتیکی امتیاز سلول‌های بدنی شیر در گاوهای هلشتاین ایران

پریسا قاسمی خانی؛ حیدر قیاسی؛ علی صادقی سفیدمزگی

دوره 46، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 181-188

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.55649

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور برآورد اجزای واریانس، روند ژنتیکی و فنوتیپی امتیاز سلول‌های بدنی (SCS) با استفاده از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط مرکز اصلاح دام و بهبود تولیدات دامی کشور اجرا شد. در این مطالعه، از 850729 رکورد روز آزمون شمار سلول‌های بدنی (SCC) در دوره‌های شیردهی1 تا 4 مربوط به 32955 گاو ماده استفاده شد که در 472 گله طی سال‌های 1383 تا 1392 ...  بیشتر

بررسی پیامدها و عوامل مؤثر بر میزان وقوع جفت‌ماندگی در گاوهای هلشتاین استان اصفهان

ابوالفضل مهنانی؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ مهدی صفاهانی لنگرودی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 83-91

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54594

چکیده
  این پژوهش دو هدف داشت: 1. بررسی عامل‌های مؤثر بر وقوع جفت‌ماندگی و پیامد تولیدی و تولیدمثلی ناشی از آن و 2. تخمین زیان مالی ناشی از یک مورد وقوع جفت‌ماندگی در گله‌های صنعتی گاو شیری استان اصفهان. برای این منظور از داده‌های مربوط به 59341 زایش که طی فروردین 1387 تا آذر1392 از چهار گاوداری صنعتی جمع‌آوری شده بود، استفاده شد. برای بررسی اثر ...  بیشتر