تأثیر افزودن پودر چربی پالم، روغن سویا یا دانه کامل سویای تف‌داده در جیره دوره انتقال بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

یوسف روزبهان؛ سعید کریمی دهکردی؛ حمیدرضا رحمانی؛ محمد خوروش

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 347-355

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.29342

چکیده
  به منظور بررسی اثر افزودن مکمل‌های مختلف چربی در جیره دوره انتقال، 30 رأس گاو شیری هلشتاین آبستن سنگین، همگی شکم چهارم، با میانگین وزن بدن 41±794 کیلوگرم، تعداد روزهای آبستنی 10±250 روز به‌طور تصادفی به جیره‌های آزمایشی حاوی پودر چربی پالم (تیمار 1)، روغن مایع سویا (تیمار 2) یا دانه کامل سویای تف‌داده، به‌عنوان مکمل حاوی روغن، (تیمار 3) ...  بیشتر

بررسی اثر برخی گیاهان دارویی بر پارامترهای هضم شکمبه‏ای در شرایط آزمایشگاهی

فاطمه نعمتی شیرزی؛ یوسف روزبهان؛ محمدامیر کریمی ترشیزی؛ جواد رضائی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 193-206

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28528

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی فعالیت 23 گونه گیاه دارویی برای کاهش تولید گاز متان در شکمبه و بررسی پارامترهای گوارشی گوسفند با روش آزمایشگاهی (in vitro) بود. آزمایش با روش آزمون تولید گاز انجام شد. مقدار 3/57 میلی‏گرم از نمونه آسیاب شده گیاه دارویی مورد نظر به علاوه 7/142 میلی‏گرم خوراک پایه در 4 تکرار درون بطری‏‏های ویتن (wheaton) 120 میلی‏لیتری ریخته ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف دانه ذرت و جو بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین

احمد ضیاء عبدالزهره؛ یوسف روزبهان؛ سیدهادی حسینی؛ جواد رضائی

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 229-237

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28531

چکیده
  در این پژوهش اثر سطوح مختلف دانه جو و ذرت در جیره بر رشد و عملکرد گوساله‌های هلشتاین بررسی شد. تعداد 40 رأس گوساله تازه متولد شده در قالب 5 گروه آزمایشی (در هر گروه 4 گوساله ماده و 4 گوساله نر) به مدت 105 روز مورد استفاده قرار گرفت. گروه‌های آزمایشی شامل گروه 1 یعنی جیره فاقد دانه جو (تنها حاوی دانه ذرت به عنوان غله) و گروه‌های آزمایشی 2، 3، ...  بیشتر

تاثیر عصاره گل گاو زبان بر تخمیرشکمبه‌ای، جمعیت پروتوزوآیی و کاهش تولید گاز متان به روش برون‌تنی

ابراهیم نوریان سرور؛ یوسف روزبهان

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 287-296

https://doi.org/10.22059/ijas.2012.28537

چکیده
  در این مطالعه تاثیر سطوح متفاوت عصاره گل گاو زبان ( 3 ، 30 ، 300 و 3000 میکرولیتر) با استفاده از 200 میلی‌گرم جیره پایه بر خصوصیات تخمیر شکمبه و تولید گاز متان به روش برون‌تنی بررسی شد. فراسنجه‌های مورد مطالعه عبارتند از: گاز کل تولیدی و متان تولیدی، نیتروژن آمونیاکی، تجزیه‌پذیری آزمایشگاهی ماد? آلی، شاخص راندمان سنتز پروتئین میکروبی (PF) ...  بیشتر

تخمین گوارش‌پذیری آزمایشگاهی ماده آلی پوسته پسته با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی

رضا لطفی نوقابی؛ یوسف روزبهان

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 231-237

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی گوارش‌پذیری ماده آلی پوسته پسته (پسماند کشاورزی آلوده‌کننده محیط زیست) به روش آزمایشگاهی (OMD) با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند تالشی بود. جیره گوسفندان شامل 34 درصد پوسته پسته، 29 درصد تفاله انگور، 32 درصد یونجه و 5 درصد دانه جو بود. ترکیب شیمیایی و ترکیبات فنولیک پوسته پسته صنعتی خشک (IDPH) و آفتاب خشک (SDPH) تعیین ...  بیشتر

تفکیک بخش‌های پروتئینی برخی مواد خوراکی معمول در ایران به روش سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل

سید میثم طباطبایی؛ یوسف روزبهان؛ غلامرضا قربانی

دوره 42، شماره 2 ، مهر 1390، ، صفحه 115-123

چکیده
  استفاده از سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کورنل (CNCPS) در تنظیم جیره‏های غذایی برای پرورش گاو شیری در ایران رو به گسترش است. به‌هر حال، فقدان اطلاعات مناسب در مورد ترکیب مواد خوراکی موجود در داخل کشور کاربرد این سیستم را با محدودیت همراه ساخته است. موضوع مطالعه حاضر، ارزیابی پروتئین برخی مواد خوراکی (سبوس گندم، تفاله چغندرقند، کنجاله ...  بیشتر

تأثیر دوره عادت‌دهی به برگ بلوط بر گوارش‌پذیری آزمایشگاهی و فراسنجه‌های شکمبه بز الموت

سید مهدی مالدار؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 243-252

چکیده
  هدف این پژوهش, بررسی تأثیر عادت‌دهی به تانن برگ بلوط بر غلظت آمونیاک، pH، جمعیت میکروبی شکمبه، تولید گاز و گوارش‌پذیری حقیقی ماده خشک (IVTDMD) در بزهای الموت (بدون پیشینه مصرف برگ بلوط) در مقایسه با بز مرخز (با پیشینه مصرف برگ بلوط) بود. بدین منظور، بزها به مدت 21 روز با جیره برگ بلوط یا یونجه تغذیه تغذیه شدند. مقادیر ماده خشک (DM)، ماده آلی ...  بیشتر

اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند

مسعود دشتی ساریدرق؛ یوسف روزبهان؛ سید عباس شجاع‌الساداتی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور تعیین ارزش غذایی تفاله چغندرقند خشک، پرک و بدون ملاس عمل‌آوری شده با قارچ نوروسپورا سیتوفیلا (Neurospora sitophila) از طریق تعیین ترکیب شیمیایی، ضرایب قابلیت هضم به روش in vitro و تجزیه‌پذیری ماده خشک (DM) و پروتئین خام (CP) به روش in sacco انجام شد. نتایج به دست آمده توسط آزمون t مورد مقایسه قرار گرفت. مقادیر DM، CP، دیواره سلولی (NDF)، ...  بیشتر

ارزیابی گوارش‌پذیری و کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل

جواد رضائی؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی کیفیت پروتئین علوفه تازه و سیلو شده تاج‌خروس (amaranth) بر اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS) و ضرایب گوارش‌پذیری آزمایشگاهی (برون‌تنی) با روش تیلی و تری بود. میزان پروتئین خام و پروتئین حقیقی در علوفه تازه به ترتیب 116 و 70 گرم در کیلوگرم ماده خشک و مقادیر پروتئین محلول و بخش‌های پروتئینی A، B1، B2، B3 ...  بیشتر

اثر خشک کردن، سیلو کردن یا پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی پسماندهای پسته

عصمت باقری پور؛ یوسف روزبهان؛ داریوش علیپور

دوره 40، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر خشک کردن، سیلو کردن و افزودن پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) بر غیر‌فعال‌سازی تانن‌ها در پسماندهای پسته بود. ترکیب شیمیایی، کیفیت پروتئین و ترکیبات فنولیک در تیمارهای آزمایشی شامل پسماندهای پسته به صورت تازه، آفتاب خشک و سیلو شده به مدت 30 و 60 روز مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، میزان قابلیت هضم ماده‌ی خشک و ماده‌ی ...  بیشتر

کاربرد بقایای خشک پسته در تغذیه بزهای شیرده رائینی

اعظم میرحیدری؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی

دوره 40، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  تأثیر جایگزینی یونجه با بقایای خشک پسته در سطوح 0، 25، 50 و 75 درصد (براساس ماده خشک)، بر روی ماده خشک مصرفی بزهای ماده رائینی، پس از زایمان و افزایش وزن بزغاله‌های آنها بررسی شد. تعداد 5 رأس بز ماده رائینی تک قلوزا‌ برای هر سطح جایگزینی در نظر گرفته شد. جیره‌ی پایه حاوی یونجه و جو بود که میزان انرژی قابل متابولیسم آنها به ترتیب 9/9 و 4/13 مگاژول ...  بیشتر