دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثر تزریق ویتامین A بر وضعیت آنتی اکسیدانی، کنش تخمدان و عملکرد تولیدمثلی گاوهای هلشتاین با فحلی مکرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401

10.22059/ijas.2022.337887.653872

فرهاد کمالی دهکردی؛ حمید امانلو


تاثیر حشره‌کش دیازینون بر بیان ژن‌های تنظیم کننده‌ی استرویید سازی و متیلاسیون DNA جایگاه پروموتر ژن StAR طی تکامل برون تنی اووسایت بز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.345718.653897

منصوره قربانعلی نیا؛ حمید دلدار؛ قدرت رحیمی میانجی؛ عیسی دیرنده


تاثیر پپتیدهای استخراج شده از کازئین بر عملکرد، ویژگی‌های لاشه و خاصیت آنتی اکسیدانی گوشت سینه جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2022.346173.653900

راضیه مختاری؛ منصور رضایی؛ محمد کاظمی فرد؛ عیسی دیرنده


ارزیابی فراوانی آللی مطلوب ژن عمده تحت تداخل و نبود تداخل نسل: مطالعه‌ای مبتنی بر شبیه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1402

10.22059/ijas.2023.346498.653901

میثم لطیفی؛ یوسف نادری


بیان ژن‌های سیتوکین در بافت طحال جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح متفاوت آرد میوه بلوط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.348444.653906

مصطفی محقق دولت آبادی؛ علی زارعی؛ میثم آصفی


تأثیر سطوح مختلف گوگرد بنتونیت‌دار بر عملکرد، قابلیت ‌هضم مواد مغذی، رفتار نشخوار، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای میش‌های دالاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.350286.653913

کامل عموزاده آرائی؛ تقی قورچی؛ عبدالحکیم توغدری


تاثیر پودر پر آب‌کافت قلیائی بر عملکرد، برخی صفات مورفولوژی روده و اکسیداسیون گوشت ‏جوجه‌های گوشتی آرین در دوره رشد و پایانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.351226.653918

رضا افشار؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ فرید شریعتمداری؛ علیرضا ایوک پور


تاثیر تفاوت کاتیون-آنیون جیره و آمیخته‌گری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه در بره های لری بختیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.352177.653922

آرزو ایمانپور؛ مهدی گنج خانلو؛ احمدرضا علی پور؛ ابوالفضل زالی؛ محمد مرادی شهربابک


شناسایی نواحی ژنومی تحت انتخاب مثبت برای سازگاری با ارتفاع بالا در گوسفندان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.353223.653925

زهرا پتی آبادی؛ محمد رزم کبیر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ محمدحسین مرادی؛ امیر رشیدی


برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات عملکردی اسب‌های پرشی ایران با استفاده از روش REML

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.353553.653927

معین تاند؛ محمد باقر زندی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ محمد عبدلی


اثر تغذیه اثر تغذیه مولتی آنتی‌بادی زرده تخم‌مرغ بر عملکرد رشد، برخی فراسنجه‌های خونی و کشت میکروبی مدفوع در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.353724.653929

امید بوذری؛ آرمین توحیدی؛ مهدی ژندی؛ محمدحسین موذنی زاده


تاثیر پودر برگ رزماری روی فراسنجه‌های حرکتی منی و سلامت آکروزوم اسپرم خروس در شرائط تنش حرارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.354140.653930

لیلا سیفی؛ سعید محمدزاده؛ مسیب امیری


مطالعه‌ی پویش کل ژنوم جهت شناسایی جایگاه‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری لکوز در گاوهای هلشتاین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.354617.653932

فرناز ارجمندکرمانی؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین محمدی؛ مهدی جوان نیکخواه؛ یونس دوستی


مطالعه‌ی پویش کل ژنوم جهت شناسایی جایگاه‌های ژنتیکی مرتبط با بیماری یون در گاوهای هلشتاین ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.354767.653931

یونس دوستی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ حسین محمدی؛ مهدی جوان نیکخواه؛ فرناز ارجمندکرمانی


مطالعه اثرات برون‌تنی آکوااستارت بر ترونت‌های ایکتیوفتیریوس مولتی فیلییس در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.355335.653934

جلیل رحمتی طاقجه حسن؛ محمد یخچالی؛ علی نکوئی فرد


بررسی ترکیبات شیمیایی خیساب ذرت رسوب داده شده با تانن و اثر آن بر صفات عملکردی، وضعیت سلامت و ارزش اقتصادی آن در گوساله‌های شیری هلشتاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1402

10.22059/ijas.2023.356794.653939

مظاهر هاشمی؛ آرش آذرفر؛ امیر فدائی فر؛ ایوب عزیزی