مقاله پژوهشی
تاثیر جایگزینی سلنیوم معدنی با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و کیفیت گوشت سینه جوجه های گوشتی

امید نوری؛ مجتبی زاغری؛ حسنا حاجاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.336246.653866

چکیده
  به منظور بررسی تاثیر جایگزینی سلنیوم معدنی با سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و کیفیت گوشت سینه جوجه‌های گوشتی، از 160 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار، هشت تکرار و پنج قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. منابع سلنیوم مورد استفاده شامل سلنیت سدیم و سلنیوم آلی از منشا جلبک اسپیرولینا بودند که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تغذیه پودر سیر و گوجه ‌فرنگی و مقایسه آن با تزریق داخل تخم‌مرغی عصاره هیدروالکلی سیر و گوجه‌فرنگی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی،تمایز جنسیت و قابلیت جوجه‌درآوری مرغ‌های مادر گوشتی

لیلی جمشیدی؛ علی خطیب جو؛ مجید متقی طلب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.335511.653862

چکیده
  در آزمایش حاضر، تاثیر تغذیه پودر سیر و گوجه‌ فرنگی بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، تمایز جنسیت و قابلیت جوجه‌درآوری مرغ‌های مادر گوشتی سویه راس-308 بررسی و با تزریق داخل تخم‌مرغی عصاره هیدروالکلی سیر و گوجه‌ فرنگی مقایسه شد. در آزمایش اول، تعداد 375 قطعه مرغ و 25 قطعه خروس در سن 47 هفتگی بطور تصادفی به مدت 4 هفته به پنج تیمار و پنج تکرار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی نشانه های انتخاب ژنومی در گاوهای نژادهای سرابی، نجدی، تالشی و هلشتاین با روش hapFLK

مهدی فرضی؛ محمد مرادی شهربابک؛ حسین مرادی شهربابک؛ محمد باقر زندی باغچه مریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

https://doi.org/10.22059/ijas.2022.341411.653884

چکیده
  به منظو شناسایی نشانه های انتخاب در گاوهای نژادهای بومی و هلشتاین از اطلاعات ژنومی 372 رأس گاو شامل 113 رأس سرابی ، 143 راس نجدی، 56 رأس تالشی و 60 رأس هلشتاین ، که به وسیله Illumina Bead Chip 40K (برای نژاد های بومی) و Illumina Bead Chip 770K ( برای نژاد هلشتاین) تعیین ژنوتایپ شده بودند، استفاده شد. برای شناسایی نشانه های انتخاب از روش آماری hapFLK با نرم افزار hapFLK ...  بیشتر