برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی و پدیدگانی نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از مدل تابعیت تصادفی

لاله حکمی؛ حسین مهربان؛ علی محرری؛ محمد باقر صیاد

دوره 49، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 213-221

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2018.254475.653627

چکیده
  هدف از پژوهش کنونی برآورد مؤلفه‌های (کو) واریانس، وراثت‌پذیری، همبستگی‌های ژنتیکی و پدیدگانی (فنوتیپی) بین روز آزمون‌های مختلف صفت نسبت چربی به پروتئین شیر گاوهای هلشتاین در ایران با یک مدل تابعیت تصادفی بود. داده‌های این تحقیق شامل 1302984 رکورد روز آزمون 149440 گاو هلشتاین شکم اول از 307 گله بودند که طی سال­های 1374 تا 1395 خورشیدی زایش ...  بیشتر

بررسی اثر دفعات دوشش بر تولید شیر و چربی و شکل منحنی آنها در گاوهای هلشتاین ایران

مسلم مقبلی دامنه؛ مسعود اسدی فوزی؛ احمد آیت الهی مهرجردی

دوره 44، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.32153

چکیده
  در این تحقیق از اطلاعات مربوط به دوره­های شیردهی اول و دوم گاو­های هلشتاین ایران که طی سال­های1386 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود، استفاده گردید.اطلاعات مورد استفاده شامل374170 رکورد روز­آزمون تولید شیر و چربی مربوط به 54580 حیوان در 205 گله بود. مؤلفه­های (کو) واریانس با استفاده از مدل تابعیت تصادفی و نرم­افزار ...  بیشتر