کلیدواژه‌ها = انتخاب ژنومی
بررسی مقایسه‌ای روش‌های مختلف آماری در ارزیابی ژنومی با استفاده از کد‌های ‏R

دوره 51، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 313-336

10.22059/ijas.2021.296109.653768

زهرا اکبری؛ آرش اردلان؛ مصطفی قادری زفره ایی؛ فرجاد رفیعی؛ میثاق مریدی


ارزیابی کارایی تکنیک نمونه‌‌گیری تجمعی بوت‌‌استرپ بر صحت روش بهترین پیش‌‌بینی نااُریب خطی ژنومی

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 573-584

10.22059/ijas.2018.248547.653596

خبات خیرآبادی؛ جمال فیاضی؛ هدایت اله روشنفکر؛ رستم عبداللهی آرپناهی


مقایسه صحت برآورد ارزش های اصلاحی ژنومی و رایج با استفاده از تجزیه دوصفتی و تک صفتی

دوره 43، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 497-504

10.22059/ijas.2013.30270

صاحب فروتنی فر؛ حسن مهربانی یگانه؛ حسین مرادی شهربابک