برآورد و امکان‌سنجی انتخاب فراسنجه‌های ژنتیکی برای افزایش یکنواختی وزن بدن در بلدرچین ژاپنی

حیدر قیاسی؛ مجید خالداری

دوره 48، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 371-377

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.240089.653553

چکیده
  هدف از این پژوهش، برآورد و امکان‌سنجی انتخاب فراسنجه‌های ژنتیکی برای بخش واریانس باقی‌مانده و بخش میانگین صفت وزن بدن در بلدرچین ژاپنی بود. در این بررسی شمار 2629 رکورد وزن بدن بلدرچین در سن 28 روزگی استفاده شد. فراسنجه‌­های ژنتیکی با استفاده از مدل آماریDouble Hierarchical Generalized Linear Model  در نرم‌افزار ASREML 4.0 برآورد شد. واریانس ژنتیک افزایشی ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف ویتامین A جیره‌ای بر فراسنجه‌های تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی

معصومه داودزاده؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ خلیل میرزاده؛ علی آقائی

دوره 48، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 251-259

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2017.235166.653534

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی و ارزیابی تأثیر پنج سطح 0، 4۰۰۰، 8۰۰۰، 16۰۰۰ و 32۰۰۰ واحد بین‌المللی ویتامین A در کیلوگرم جیره بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی در بلدرچین ژاپنی بود. شمار ۳۲۰ قطعه بلدرچین ژاپنی بالغ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با پنج تیمار، چهار تکرار و شمار شانزده قطعه بلدرچین در هر تکرار (دوازده قطعه ماده و چهار قطعه نر) به مدت 42 ...  بیشتر

شناسایی یک چندشکلی جدید در راه‌انداز ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) در بلدرچین ژاپنی به روش PCR-SSCP

هما اعرابی؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ حسین مرادی شهربابک؛ علی اسمعیلی زاده کشکوییه

دوره 47، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 303-312

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.59035

چکیده
  ژن عامل رشد شبه انسولین-1 (igf1) یک ژن کاندیدا برای بررسی صفات مرتبط با رشد، وزن بدن و رشد عضله در گونه­های مختلف است. به‌منظور بررسی ارتباط این ژن با صفات رشد در بلدرچین، هشت جفت بلدرچین سفید و وحشی به‌عنوان جمعیت صفر برای تولید افراد نسل اول (f1) با یکدیگر تلاقی داده شدند. از تلاقی بین 34 قطعه بلدرچین در نسل F1، 422 قطعه بلدرچین در نسل دوّم ...  بیشتر

تأثیر سطوح جیره‌ای پودر برگ کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت ران و سینه و رخ‌نمای اسیدهای چرب گوشت سینه در بلدرچین ژاپنی

فیروز صمدی؛ فاطمه عباسی؛ صبا صمدی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 103-111

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61661

چکیده
  به‌منظور بررسی تأثیر پودر برگ کنگر فرنگی بر فراسنجه­های کیفی گوشت ران و سینه و نیز رخ‌نمای (پروفایل) اسیدهای چرب سینه، 240 قطعه بلدرچین ژاپنی در چهار تیمار شامل جیرة پایه (شاهد)، جیرة پایة مکمل‌شده با سطوح 15 و 30 گرم در کیلوگرم پودر کنگر فرنگی و 300 میلی­گرم در کیلوگرم ویتامین E با چهار تکرار در قالب طرح کامل تصادفی استفاده شد. پودر ...  بیشتر

شناسایی جایگاه‌های صفات کمّی مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی

احسان نصیری فر؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ حسن مرادیان؛ سعید سهرابی

دوره 46، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 223-233

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56417

چکیده
  برای مکان‌یابی جایگاه‌های صفات کمّی (QTL) مؤثر بر صفات لاشه و اندام‌های داخلی کروموزوم شمارۀ دو بلدرچین ژاپنی، با استفاده از تلاقی متقابل دو سویۀ پرندۀ سفید (تخم‌گذار) و وحشی (گوشتی)، پرندگان نسل F1 ایجاد شدند. 422 پرندۀ نسل F2 حاصل از تلاقی تصادفی پرندگان نسل F1 در پایان دورۀ 35 روزۀ پرورش کشتار شدند و رکوردبرداری فنوتیپی صفات مربوط به لاشه ...  بیشتر

بررسی تأثیرات استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی

بهنام عباس پور؛ سید داود شریفی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 103-109

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54596

چکیده
  این آزمایش به منظور مطالعة تأثیر استفاده از جلبک دریایی گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره بر عملکرد و غلظت سرمی TSH و هورمون‌های تیروئیدی بلدرچین تخم‌گذار ژاپنی با استفاده از 112 قطعه بلدرچین در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار به مدت دوازده هفته انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌هایی با سطوح صفر (شاهد)، 1، 3 و 5 درصد ...  بیشتر

اثر انتخاب واگرا برای وزن بدن بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی در بلدرچین ژاپنی

راحله صادقی؛ عباس پاکدل؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 313-320

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50374

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر 9 نسل انتخاب واگرا برای وزن بدن در چهارهفتگی، بر میزان تولید تخم و سایر صفات تولیدمثلی بلدرچین ژاپنی بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که انتخاب برای وزن بدن در چهار‌هفتگی، سن بلوغ جنسی را در لاین‌های انتخاب‌شده برای افزایش (HW) و کاهش وزن بدن (LW) در مقایسه با لاین کنترل به‌طور متوسط به‌ترتیب 7 و 3 روز افزایش داده ...  بیشتر

افزایش محتوای لایزوزیم تخم بلدرچین ژاپنی با مکمل سازی جیره¬ای اسیدهای آمینه

نجمه سادات روحانی؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مریم نیکخواه

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 177-186

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.35567

چکیده
   به منظور بررسی امکان تغییر غلظت و فعالیت آنزیم لایزوزیم در تحقیق حاضر چهار اسیدآمینه آسپاراژین، آرژنین، گلایسین و متیونین به جیره غذایی بلدرچین­های تخمگذار مکمل شد. برای مکمل سازی اسیدهای آمینه، یکسان بودن محتوای پروتئینی جیره در تمام گروه­های آزمایشی اساس کار قرار گرفت و بدین منظور مقدار اسیدهای آمینه مکمل افزوده شده در ...  بیشتر

بررسی اثر انتخاب انفرادی و خانوادگی بر افزایش وزن بدن و سینه در بلدرچین ژاپنی

مجید خالداری؛ عباس پاکدل؛ حسن مهربانی یگانه؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 43، شماره 4 ، اسفند 1391، ، صفحه 531-537

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.30274

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی اثر انتخاب کوتاه مدت بر صفات مرتبط با رشد شامل وزن بدن و وزن سینه در سن 4 هفتگی در بلدرچین ژاپنی انجام شد. برای این منظور یک لاین بر اساس ارزشهای اصلاحی برای وزن بدن (لاین 1) و لاین دیگر بر اساس میانگین رکوردهای خانوادگی برای وزن سینه (لاین 2) به طور تصادفی از یک جمعیت پایه انتخاب شدند. در لاین 1 در هر نسل 39 پرنده ...  بیشتر

بررسی وجود QTLهای مرتبط با صفات وزن بدن تا سن 28 روزگی در نواحی کاندیدا از ژنوم در بلدرچین ژاپنی

الهام رضوان نژاد؛ عباس پاکدل؛ سیدرضا میرائی آشتیانی؛ حسن مهربانی یگانه؛ محمد مهدی یعقوبی

دوره 43، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 423-430

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.29349

چکیده
  وزن بدن از جمله صفات مهم اقتصادی و در عین حال پیچیده در طیور است که انتخاب به کمک نشانگر1(MAS) می تواند در بهبود آن نقش قابل توجهی داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین جایگاههای صفات کمی2(QTL) مرتبط با وزن بدن در سنین مختلف با استفاده از طرح ناتنی می باشد. 220 بلدرچین ژاپنی برای 6 نشانگر ریز ماهواره با قدرت اطلاع دهندگی بالا بر روی کروموزومهای ...  بیشتر

تعیین نیاز لیزین بلدرچین‌های ژاپنی بر اساس صفات مرتبط با عملکرد و اجزاء لاشه در طی دوره 24-3 روزگی

ایمان حاج خدادادی؛ حسین مروج؛ محمود شیوازاد؛ احمد زارع شحنه

دوره 43، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 239-248

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.28532

چکیده
  در این تحقیق نیاز اسید آمینه لیزین در بلدرچین‌های ژاپنی نر و ماده، بر اساس فراسنجه‌های عملکردی و صفات مربوط به لاشه، در قالب طرح کاملا" تصادفی تعیین گردید. سطوح لیزین کل، شامل 6 سطح 00/1، 15/1، 30/1، 45/1، 60/1، 75/1 درصد بود که با فواصل ثابت 15/0، از سطح لیزین در جیره پایه تهیه شد. سایر اسید آمینه‌های ضروری به میزان مساوی یا بالاتر از نیاز های ارائه ...  بیشتر

تأثیر انتخاب واگرا برای وزن 4 هفتگی بر فراسنجه‌های منحنی رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی

حمید بیگی؛ عباس پاکدی؛ محمد مرادی شهر بابک

دوره 42، شماره 1 ، تیر 1390، ، صفحه 39-45

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی تأثیر انتخاب واگرای کوتاه‌مدت برای وزن 4 هفتگی بر روند رشد و اجزای لاشه بلدرچین ژاپنی انجام گردید. لاین‌های مختلف بلدرچین ژاپنی اعم از لاین سنگین وزن (HW)، لاین سبک وزن (LW) و لاین شاهد در طی 7 نسل انتخاب برای صفت وزن 4 هفتگی ایجاد شدند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که وزن بدن بلدرچین‌های لاین HW از سن 11 روزگی به ...  بیشتر

برآورد پاسخ به انتخاب و وراثت‌پذیری تحقق یافته برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی در بلدرچین ژاپنی

هما اعرابی؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 41، شماره 4 ، اسفند 1389، ، صفحه 373-380

چکیده
  در این پژوهش، در طی پنج نسل، انتخاب واگرا برای وزن بدن در سنین 4 و 5 هفتگی انجام و تفاوت انتخاب، پاسخ به انتخاب، همچنین وراثت‌پذیری تحقق یافته برآورد گردید. تفاوت میانگین وزن بدن در لاین‌های انتخاب شده برای افزایش و کاهش وزن بدن اختلاف معنی دار داشت (01/0> P). میزان پاسخ به انتخاب تجمعی در طی پنج نسل انتخاب در نرها و ماده‌های لاین انتخاب ...  بیشتر

بررسی چندشکلی تعدادی از جایگاههای ریزماهواره ای دونوکلئوتیدی (dinucleotide) در بلدرچین ژاپنی (Coturnix Japonica)

محمد علی رجایی اربابی؛ حسین عمرانی؛ سیروس امیری نیا؛ رسول واعظ ترشیزی؛ اردشیر نجاتی جوارمی؛ سعید اسماعیل خانیان؛ امیر میرهادی

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  در این تحقیق به بررسی چگونگی تکثیر و چندشکلی در هشت جایگاه ریزماهواره ای دو نوکلئوتیدی که برای بلدرچین ژاپنی اختصاصی بودند پرداخته شد. آغازگرهای مورد نظر در 200 پرنده از ایستگاه تحقیقاتی بناب آزمایش شدند. نمونه‌ها از چهار سویه Tuxedo، Golden، Pharach و Panda گرفته شده بودند. در مجموع تمامی جایگاهها پلی مرف بودند بجز جایگاههای GUJ0001 و GUJ0041 بترتیب ...  بیشتر