تعیین انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری و حقیقی تفاله چغندر قند در شترمرغ با استفاده از دو روش جمع آوری کل فضولات و معرف اکسید کروم

مجتبی ایاز؛ محمود شیوازاد؛ محمد حسین شهیر؛ علی حاجی بابایی؛ سید عبداله حسینی

دوره 44، شماره 2 ، مرداد 1392، ، صفحه 187-195

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.35568

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق تعیین مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ظاهری تصحیح شده بر حسب نیتروژن (AME و AMEn) و همچنین مقدار انرژی قابل متابولیسم حقیقی و حقیقی تصحیح شده بر حسب نیتروژن (TME و TMEn) تفاله چغندر قند در شترمرغ های نر 3 ماهه بود. تفاله چغندر قند در سطوح صفر، 15، 30 و 40 درصد در جیره پایه جایگزین شد. در تعیین AME و AMEn  با استفاده از معرف، ...  بیشتر

اثرات سطوح مختلف تفاله چغندرقند به عنوان منبع الیاف غیرعلوفه‌ای بر روی عملکردگاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حمید امانلو؛ مهران ابوذر؛ علی نیکخواه

دوره 39، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  تعداد 24 راس گاو هلشتاین سه بار یا بیشتر زایش کرده و در اوایل دوره شیردهی با میانگین فاصله از زایش 2/20 ± 59 روز و با میانگین وزن 5/40 ± 615 کیلوگرم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی برای بررسی اثرات سطوح مختلف تفاله چغندر قند در جایگزینی نسبی با یونجه (به عنوان تنها منبع علوفه‌ای جیره) استفاده گردید (جیره یک حاوی صفر درصد تفاله و 35 درصد یونجه، ...  بیشتر