مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین

علی خلج هدایتی؛ حمید امانلو؛ علی نیکخواه؛ طاهره امیرآبادی؛ نجمه اسلامیان فارسونی

دوره 43، شماره 1 ، خرداد 1391، ، صفحه 61-70

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2012.24910

چکیده
  برای مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه در تغذیه گاوهای هلشتاین، 20 راس گاو شیرده نژاد هلشتاین با میانگین وزن 34 580 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 10±100 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. جیره‌های آزمایشی شامل چهار سطح 0 ، 8 ، 14 و 25 درصد کنجاله منداب بودند که جایگزین کنجاله تخم پنبه و جو در جیره‌ها شدند. ...  بیشتر

اثر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی و فراسنجه‌های خونی گاو‌های هلشتاین در اوایل دوره شیردهی

حمید امانلو؛ بهزاد علیزاده؛ محمد حسین شهیر؛ طاهره امیر آبادی فراهانی

دوره 42، شماره 3 ، دی 1390، ، صفحه 207-219

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر سرعت تجزیه‌پذیری منابع نشاسته بر توان تولیدی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار جیره غذایی، در یک دوره 65 روزه روی20 راس گاو شیری هلشتاین سه و بیش از سه بار زایش شده با میانگین وزن 7/33 ± 586 کیلوگرم و با روزهای شیردهی 32/9 ± 15/48 انجام گردید. جیره‌های آزمایشی حاوی: ...  بیشتر

توزیع سنی و فاصله نسل در مسیرهای مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین ایران

ساحره جوزی شکالگورانی؛ عبدالاحد شادپرور؛ رسول واعظ ترشیزی؛ محمد مرادی شهربابک

دوره 41، شماره 3 ، آذر 1389، ، صفحه 223-229

چکیده
  با استفاده از داده‌های جمع‎آوری شده از دام‎های تحت پوشش مرکز اصلاح نژاد دام کشور، میانگین توزیع سنی جمعیت و فاصله نسل در چهار مسیر مختلف انتخاب در گاوهای هلشتاین یعنی پدر پدران آینده (SS)، پدر مادران آینده (SD)، مادر پدران آینده (DS) و مادر مادران آینده (DD) و نیز مسیر گاوهای نر جوان (YB) که در واقع بخشی از مقدار فاصله نسلی در مسیر SD در زمان ...  بیشتر

برازش مدل‌های غیرخطی برای توصیف امتیاز سلول‌های بدنی شیر دوره‌های مختلف شیردهی گاوهای هلشتاین ایران

عباس پاکدل؛ مرضیه حیدری تبار؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 41، شماره 2 ، شهریور 1389

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی قابلیت مدل‌های غیرخطی مختلط برای توصیف منحنی امتیاز سلول‌های بدنی موجود در شیر گاوهای هلشتاین ایران در دوره‌های مختلف شیردهی و مقایسه برازش 4 مدل غیرخطی و دو مدل خطی برای این داده‌ها می‌باشد. بدین منظور از 445077 رکورد امتیاز سلول‌های بدنی روزانه حاصل از 69124 راس گاو هلشتیان در دوره‌های اول تا چهارم شیردهی ...  بیشتر

مقایسه توابع مختلف برای تخمین سطح زیر منحنی شیردهی در بخش‎های مختلف شیردهی گاو هلشتاین در دوره‌های شیردهی اول و دوم با استفاده از رکوردهای روزانه

آزاده بوستان؛ محمد مرادی شهربابک؛ اردشیر نجاتی جوارمی

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  دراین مطالعه‏‌، رکوردهای تولید شیر روزانه سال‎های 1385-1383 یک گاوداری در استان تهران مربوط به 142 گاو در دوره شیردهی اول و140 گاو در دوره شیردهی دوم، مورد استفاده قرار گرفت. در این گاوداری تولید واقعی هر گاو در هر روز و متعاقبا تولید واقعی هر دام در هر بخش دوره شیردهی موجود بود و مقایسه توابع با معیاری جدید (مربعات خطای برآورد سطح زیر منحنی) ...  بیشتر

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تیپ، تولید شیر و روزهای باز در گاوهای هلشتاین ایران

محمدرضا بختیاری زاده؛ محمد مرادی شهربابک؛ عباس پاکدل؛ احمد مقیمی

دوره 40، شماره 4 ، اسفند 1388

چکیده
  هدف تحقیق حاضر برآورد پارامترهای ژنتیکی 13 صفت تیپ، تولید شیر و روزهای باز در جمعیت گاوهای هلشتاین ایران بود. 16502 رکورد (صفات تیپ)، 16557 رکورد (تولید شیر) و 11631 رکورد (روزهای باز) مربوط به زایش اول بودند که به ترتیب از 1530، 1566 و 2000 گروه گله- سال- فصل زایش که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بودند، استفاده گردید. نرم‌افزار SAS و رویه ...  بیشتر