آثار شکل فیزیکی خوراک و تراکم پرنده در قفس بر عملکرد، کیفیت تخم‌مرغ و الگوی تولید ‏مرغ‌های تخم‌گذار

سید ناصر موسوی؛ علیرضا جعفری اروی؛ عیسی فهیمی؛ رضا طاهرخانی؛ پویا زمانی

دوره 51، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 27-36

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2019.287991.653730

چکیده
  تعداد 384 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه شیور در سن 50 هفتگی انتخاب و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل 2×3 شامل دو عامل شکل خوراک (آردی و پلت) و تراکم (3، 4 و 5 قطعه مرغ تخم‌گذار در هر قفس) برای مدت 10 هفته استفاده شدند. صفات عملکردی مرغ به‌مدت 10 هفته و کیفی تخم‌مرغ در هفته 10 آزمایش اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی ...  بیشتر

تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج با و بدون مولتی آنزیم بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون مرغان تخم‌گذار سویه ̎های- لاین W-36 ̎

علیرضا صفامهر؛ هادی عطارحسینی

دوره 47، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-29

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2016.61664

چکیده
  در این آزمایش تأثیر سطوح مختلف سبوس برنج و مولتی­آنزیم با استفاده از طرح کامل تصادفی به روش فاکتوریل بر عملکرد، کیفیت تخم­مرغ، مشخصه (پارامتر)های بیوشیمیایی خون و زردة تخم­مرغ 288 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة  ̎های‌لاین̎ (سن سی هفتگی) و در یک دورة دوازده هفته­ای آزمایش شد. جیره­های آزمایشی شامل سطوح 0، 5، 10 و 15 درصد سبوس برنج با و بدون مولتی­آنزیم ...  بیشتر

تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و متابولیت‌های خون در مرغ‌های تخم‌گذار

علی نوبخت؛ بهزاد حسینی فرد

دوره 46، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 417-427

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.56827

چکیده
  این تحقیق به منظور تعیین تأثیرات استفاده از سبوس برنج، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. آزمایش با 384 قطعه مرغ‌ تخم‌گذار سویه‌‌های لاین W36، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2×2) با دو سطح سبوس برنج (صفر و 10 درصد)، دو سطح مولتی‌‌آنزیم ...  بیشتر

تأثیر عصارة هیدروالکلی رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم‌مرغ در مرغان تخم‌گذار

حیدر زرقی؛ ابوالقاسم گلیان؛ حسن کرمانشاهی

دوره 46، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2015.54585

چکیده
  به منظور بررسی اثر افزودن سطوح مختلف عصارة هیدروالکلی رزماری به جیرة مرغان تخم‌گذار بر شاخص‌های عملکرد تولیدی و پارامترهای کیفی تخم‌مرغ، آزمایشی با استفاده از 160 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة "های‌لاین-W36" در دامنة سنی 38-29 هفتگی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی، با 4 تیمار، 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. گروه‌های آزمایشی ...  بیشتر

تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیمو‌ترش خشک بر عملکرد و متابولیت‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن با جیره‌های بر پایۀ ذرت

علی نوبخت

دوره 44، شماره 4 ، دی 1392، ، صفحه 397-404

http://dx.doi.org/10.22059/ijas.2013.50383

چکیده
  این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفالۀ لیموترش خشک با جیره‌های بر پایۀ ذرت‌ـ‌کنجالۀ سویا بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های بیوشیمیایی، و سطح سلول‌های ایمنی خون مرغ‌های تخم‌گذار مسن انجام گرفت. در این آزمایش تعداد 144 قطعه مرغ تخم‌گذار سویة‌های‌ لاین (W36) از سن 65 تا 76هفتگی در قالب طرح کاملاً ...  بیشتر

تعادل اسید- باز درمرغ‎های تخم‎گذار و رابطه آن با الکترولیت‌های جیره غذایی درشرایط تنش گرمایی دوره‌ای

لطف¬اله برنایی؛ عبدالحسین سمیع؛ حمیدرضا رحمانی؛ جواد پوررضا

دوره 41، شماره 1 ، خرداد 1389

چکیده
  این آزمایش به منظور مشخص کردن اثرات سطوح مختلف آنیون-کاتیون (367،317،267،217،167،117،67 و 417 میلی‎اکی‎والان در کیلوگرم آب و غذا) بر کیفیت پوسته و عملکرد در مرغ‎های تخم‎گذار در شرایط تنش گرمایی دوره‎ای (دمای 19 تا 36 درجه سانتی‎گراد) انجام شد. 160 قطعه مرغ لگهورن سفید (سویه‎های لاین 36-w) در سن 63 هفتگی به مدت 2 ماه در معرض 8 جیره (که تنها از لحاظ سطوح ...  بیشتر

اثر تیمار حرارتی و سطوح مختلف کنجاله کلزا بر عملکرد مرغ‌های تخم‌گذار

مجتبی زاغری؛ هادی سیاح زاده؛ علیرضا جعفری اروری؛ سمیه نظافتی؛ احمد حسن آبادی؛ محمد حسین شهیر؛ روح اله گایکانی

دوره 40، شماره 3 ، آذر 1388

چکیده
  این آزمایش به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله سویا با کنجاله کلزا با اعمال تیمار حرارتی خشک، اتوکلاو و بدون حرارت انجام شد. در این آزمایش از تعداد 240 قطعه مرغ تخم‌گذار سویه لوهمن (LSL) که در سن 54 هفتگی بر اساس درصد تولید و وزن بدن تقریباً یکسان انتخاب شده بودند به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار استفاده ...  بیشتر