کلیدواژه‌ها = ترکیب شیمیایی
بررسی تأثیر کودهای نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی علوفه و سیلاژ گلرنگ

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 375-384

10.22059/ijas.2014.54358

فاطمه اصغرزاده؛ محمد حسن فتحی؛ محمد علی بهدانی


اثر فرآوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی، بخش‌های پروتئینی و گوارش‌پذیری بستر جوجه‌های گوشتی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 9-21

10.22059/ijas.2013.32127

مهدی بدیعی باغسیاه؛ یوسف روزبهان؛ حسن فضائلی؛ جواد رضائی


اثر قارچ نوروسپورا سیتوفیلا بر ترکیب شیمیایی،قابلیت هضم و تجزیه‌پذیری تفاله چغندرقند

دوره 40، شماره 4، اسفند 1388

مسعود دشتی ساریدرق؛ یوسف روزبهان؛ سید عباس شجاع‌الساداتی